Remmers Chemie, waarvan Remmers Bouwchemie B.V. deel uitmaakt, is één der belangrijkste en grootste producenten op het gebied van bouwchemische-, houtbeschermings- en reinigingsprodukten. Het een produktenpakket van ca. 450 produkten, onderverdeeld in produktgroepen en -systemen, voor het oplossen van bouwproblemen zoals vochtwering, betonreparatie, kunststofvloeren, afdichtingsmiddelen, kitten, lijmen, corrosiebescherming, houtconserverings- en houtbeschermingsprodukten etc .

Met ca. 600 medewerkers in binnen- en buitendienst, waarvan 50 medewerkers in eigen laboratorium zich bezighouden met controle, ontwikkeling, verbetering en vernieuwing.

Produkten
De nadruk ligt vooral op milieu- en verwerkingsvriendelijke produkten. Meer dan 20 produkten hebben dan ook het predikaat de "Blauwe Engel". Praktisch alle produkten zijn voorzien van test-, keuringsrapporten en certificaten uit binnen- en buitenland, o.a. TNO en COT. Voldoen bovendien aan alle normen, zowel Nederlandse als de Europese en DIN-norm. Betonreparatieprodukten met KOMO-certificaat en speciale coatingen voor reinwaterkelders met KIWA-certificaat. Onze produkten vinden hun toepassing bij nieuwbouw, onderhoud, renovatie, reparatie en restauratie.

Levering geschiedt in de meeste gevallen binnen 24 uur in geheel Nederland. Tot onze activiteiten behoren voorlichting, scholing en demonstraties. Tevens kunnen wij onderzoek verrichten, zowel ter plaatse als in het laboratorium, dit m.b.t. chloride-onderzoek, zoutanalyses enz. Ook verzorgen wij adviezen, bestekomschrijvingen en offertes. Al deze ondersteuning is geheel kosteloos.

Samenwerking
Veel projecten komen tot stand in samenwerking met overheid, zoals Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, etc. Referenties in binnen- en buitenland getuigen hiervan.

Medewerkers van Remmers Chemie hebben zitting in vele commissies en werkgroepen, in binnen- en buitenland, zoals WTA, CEN-commissies, SBR, etc.

Meer informatie ?

Vraag uitgebreide documentatie, bel ons nu;
Remmers Bouwchemie B.V . Postbus 142, 7900 AC HOOGEVEEN
TeI. 0528 229333 Fax. 0528-268I99

Bouwproblemen zijn veelzijdig, wij ook.