met bouwweb vind je meer!


 

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Akkoord Europese Verordening bouwproducten

Op 25 mei 2010 hebben de Europese lidstaten in de Raad voor Concurrentievermogen, na twee jaar onderhandelen, een politiek akkoord bereikt over de Europese Verordening voor bouwproducten.

8 jun 2010

Dit is de opvolger van de Europese richtlijn bouwproducten die nog uit 1988 stamt. Het akkoord maakt de weg vrij om de interne markt voor de bouw transparanter te maken, verder te openen en de Europese economie te stimuleren. Tevens worden de eerste stappen gezet richting duurzaam en milieuvriendelijk bouwen. De nieuwe Verordening zal de geloofwaardigheid van de bekende CE-markering op bouwproducten versterken. Zo zullen fabrikanten bij hun producten met CE-markering een prestatieverklaring moeten leveren waarin zij informatie geven over het beoogde gebruik van het product en de behaalde testresultaten. Daarnaast gaat het om een significante vereenvoudiging van procedures, meer faciliteiten voor het midden- en kleinbedrijf en een betere traceerbaarheid van bouwprodukten (markttoezicht).

poliiek akkoord bouwprodukten

De belangrijkste veranderpunten voor de bouwindustrie zijn in het kort:

 • CE-markering op bouwproducten wordt verplicht bij een geharmoniseerde norm;

 • meeleveren van een prestatieverklaring bij de CE-markering;


 • vereenvoudigde methodes, met name voor het midden- en kleinbedrijf (MKB);

 • betere informatieoverdracht (product contactpunten) en een verscherpt markttoezicht
 • ;
 • meer garanties voor een 'gelijk speelveld' in Europa;


 • vereenvoudigde procedures voor de aanvraag van Europese technische goedkeuringen;

 • mogelijkheid om via CE-markering duurzaamheidseisen te stellen (materialenkringloop).

 • Europese normen

  Voor bouwproducten worden zo'n 500 Europese productnormen en 1500 ondersteunende normen opgesteld door het Europese normalisatie-instituut (CEN). In de normen is vastgelegd welke producteigenschappen onder de CE-markering vallen en hoe deze getest moeten worden. Er zijn twee groepen Europese technische specificaties: de Europese productnormen en de Europese technische goedkeuringen. Als een product onder een Europese norm valt, is het verplicht de CE-markering te voeren. De Europese goedkeuringen zijn voor producten bedoeld waarvoor geen Europese norm wordt opgesteld en komen tegemoet aan de wens van producenten om toch de CE-markering te kunnen voeren.

  Richtlijn bouwproducten

  De huidige Richtijn bouwproducten (1988) vormde jarenlang het kader voor de CE-markering op bouwproducten. Onder deze richtlijn zijn vele Europese normen en goedkeuringen voor de bouw tot stand gekomen. De lidstaten waren tot nu toe echter vrij in de wijze van implementatie van deze richtlijn in de eigen nationale regelgeving wat leidde tot te veel verschillen in regelgeving en marktprotectionisme. Met de nieuwe verordening wil de Europese Commissie dan ook het functioneren van de interne Europese markt voor bouwproducten verbeteren en de obstakels wegnemen bij het in de handel brengen van deze producten. Naar verwachting zal dit politieke compromis voor een verordening voor bouwproducten onder Belgisch voorzitterschap in het najaar door het Europees Parlement in een tweede lezing worden behandeld.

  Normen

  Bekijk de normen die onder de richtlijn vallen. U kunt alle genoemde normen bij NEN bestellen onder hetzelfde nummer.
  U moet er dan wel het woord 'NEN' voor zetten. De norm EN 179, bijvoorbeeld, wordt dus NEN-EN 179.

  http://www2.nen.nl/

   

   

  *** Naar Nieuwsarchief ***

   

  Nieuws

  Uw bericht op bouwweb ?

  Aanmelden


  Bouwindex

  ..... en meer.

   


  AEC info bouwinformatie.

   

  Dienstveiling

  Glasbok - transport van glas

   

   

   

  verwijzing op Bouwweb - 25 euro

   

   

   

  BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
  (e) info@bouwweb.nl
  copyright © 1995-2019 bouwweb