met bouwweb vind je meer!


 

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Noordelijke Regieraad Bouw: database bouwbedrijven vereenvoudigt aanbesteden

De Noordelijke Regieraad Bouw (NRB) bepleit de invoering van een centrale database waarin bedrijfsgegevens van bouwbedrijven en ingenieursbureaus worden opgenomen. Overheden kunnen van deze database gebruik maken als ze een werk willen aanbesteden. Het aanbestedingsproces verloopt hierdoor eenvoudiger en sneller. Ook leidt dit tot kostenbesparing bij aannemers.

9 jun 2010

Administratieve lastendruk
Bouwbedrijven die willen meedingen naar aanbestedingen van overheden moeten in de huidige situatie veel administratieve bescheiden aanleveren bij de opdrachtgever. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een uitreksel van de Kamer van Koophandel, de laatste jaarrekening en een Verklaring omtrent het Gedrag. Bij elke aanbesteding moet de aannemer dit soort gegevens opnieuw aanleveren. Dit leidt tot een grote administratieve lastendruk bij bouwbedrijven en opdrachtgevers.

Bouwend Nederland

Sneller en eenvoudiger
Daarom pleit de werkgroep ‘Aanbesteden en Samenwerken in de keten’* van de NRB voor een gevalideerde database waar bouwbedrijven actuele bedrijfsgegevens kunnen opslaan. Opdrachtgevers die een werk willen aanbesteden, hebben met deze centrale database op een eenvoudige wijze toegang tot relevante bedrijfsinformatie van aannemers. Bouwers hoeven hierdoor slechts n keer bepaalde administratieve bescheiden aan te leveren. Voordeel voor de opdrachtgevers: het proces van aanbesteden verloopt sneller en eenvoudiger.

Pilot in Noord-Nederland
De NRB wil een pilotversie van deze database starten in Noord-Nederland. Wordt dit een succes, dan zou het gegevensbestand met bouwers in hl Nederland kunnen worden ingevoerd. Het initiatief van de NRB sluit aan bij TenderNed, de aanbestedingssite die wordt opgezet door PIANOo, een onderdeel van het Ministerie van EZ.

Oproep voor overheden
Aanbestedende diensten van lokale en regionale overheden in Noord-Nederland die belangstelling hebben voor deelname aan de pilot, kunnen zich melden bij Frens Pries van de werkgroep ‘Aanbesteden’.

Noordelijke Regieraad Bouw
De Noordelijke Regieraad Bouw is in 2004 opgericht door werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord en de voorlopers van de vereniging van bouw- en infrabedrijven Bouwend Nederland. Doel was om de dialoog binnen de sector weer op gang te krijgen na de vertrouwenscrisis als gevolg van de parlementaire enqutecommissie bouwfraude. De NRB richt zich de komende periode vooral op het bevorderen van innovatie in de noordelijke bouwkolom. Meer info op de website

http://www.bouwendnederland.nl/

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

Dienstveiling

Glasbok - transport van glas

 

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2019 bouwweb