met bouwweb vind je meer!


 

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Alkmaar ontvangt opnieuw subsidie voor woningbouw

Het ministerie van VROM levert opnieuw een bijdrage aan de Alkmaarse woningbouwproductie. Vanuit de stimuleringsmaatregel woningbouw ontvangt de gemeente in de derde tranche € 953.325,- bestemd voor 7 woningbouwprojecten. Mede door deze subsidie kunnen de woningbouwprojecten nog voor 2011 starten. Met deze projecten zijn ruim 167 woningen gemoeid.

20 jun 2010

De subsidie vanuit het ministerie van VROM bestaat uit drie tranches. Ook in de eerste twee tranches was gemeente Alkmaar succesvol: hierbij ontving Alkmaar in 2009 respectievelijk 4,3 miljoen euro subsidie voor ruim 500 woningen en circa 2,3 miljoen euro voor ruim 400 woningen. Niet alle projecten van de 2e tranche konden tijdig worden gestart. Daarom zijn enkele van deze projecten voor de 3e tranche aangemeld.

Almaar bouwt

Woningbouwprojecten in de derde tranche

Voor de derde tranche subsidiegelden gelden andere voorwaarden dan voor de eerste twee tranches. Er moet een bouwvergunning zijn afgegeven voor de projecten en de gemeente moet minimaal 50% van gevraagde rijksbijdrage uit eigen middelen investeren. Ook geldt dat de projecten waarvoor subsidie wordt ontvangen, nog voor 2011 van start gaan. De gemeente heeft subsidie ontvangen voor 7 van de 9 aangemelde woningbouwprojecten. De projecten waarvoor subsidie wordt ontvangen, zijn:

 • Nollen Oost (32 woningen)


 • Schelphoek, blokken B4 en E4 (25 woningen)


 • Schelphoek, blokken A8 tot A13 (6 woningen)


 • Schelphoek Baaivanger, blokken A1 tot A7 (7 woningen)


 • Schelphoek Baaivanger, blokken B1 tot B6 ( 6woningen)


 • De Vleugels (20 woningen)


 • Jan de Heemstraat (71 woningen)
 • Alkmaart bouwt
  Mede door de stimuleringsgelden van VROM hebben projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties het aangedurfd om, ondanks de teruglopende verkopen op de woningbouwmarkt, te (gaan) starten met bouwen. Dit zorgt ervoor dat de woningbouwproductie en de daarmee gemoeide werkgelegenheid in Alkmaar op peil blijft. De stimuleringsregeling maakte eveneens de oprichting van de Stichting Verkoopgarantie (SV) mogelijk, waardoor voor een aantal woningbouwprojecten een inkoopgarantie bestaat voor mensen die een nieuwbouwwoning willen kopen, maar bang zijn hun huidige woning niet te verkopen.

  http://www.alkmaar.nl/eCache/38590/Alkmaar_ontvangt_opnieuw_subsidie_voor_woningbouw

   

   

  *** Naar Nieuwsarchief ***

   

  Nieuws

  Uw bericht op bouwweb ?

  Aanmelden


  Bouwindex

  ..... en meer.

   


  AEC info bouwinformatie.

   

  Dienstveiling

  Glasbok - transport van glas

   

   

   

  verwijzing op Bouwweb - 25 euro

   

   

   

  BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
  (e) info@bouwweb.nl
  copyright © 1995-2019 bouwweb