met bouwweb vind je meer!


 

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Wereldwijde certificering explosieveiligheid

Onder aanvoering van het elektrotechnisch normalisatie-instituut IEC komt er een nieuw wereldwijd systeem voor certificering van ET- en W-installaties in explosiegevaarlijke omgevingen.

26 nov 2010

Binnen dit IEC/Ex-systeem worden ook de mensen die deze installaties ontwerpen, aanleggen, onderhouden, beheren en inspecteren gecertificeerd. 31 landen waaronder alle Europese lidstaten nemen aan deze regeling deel. En er staan er nog vijf op de nominatie.

Certificering explosieveiligheid

Ook technici gecertificeerd
Op dit moment gelden wereldwijd nog vele tientallen verschillende certificeringsregelingen voor explosieveilig installeren. In Europa gebeurt dat volgens de Atex Richtlijnen, met in ons land bijbehorende normen als NEN-EN 1127, NEN-EN-IEC 60079 en Nederlandse praktijkrichtlijnen als NPR 7910 deel 1 en NPR 7910 deel 2.
Vooral de petrochemische en voedingsmiddelenindustrie strekken zich echter in de meeste gevallen uit over de hele wereld. Daarbij wordt door tal van partijen waaronder engineers en installateurs samengewerkt.

In het belang van de veiligheid van de installaties dienen zij een eenduidig beeld te hebben van de eisen waaraan de installaties in de verschillende risicoklassen moeten voldoen. En vooral ook, welke kennis en capaciteiten zij over en weer van elkaar kunnen verwachten.
Daarom worden binnen het nieuwe wereldwijde IEC/Ex-schema ook de technische functionarissen en het veiligheidsmanagement gecertificeerd.

Modulen
De nieuwe regeling bestaat uit de volgende modulen:

 • Ex 001 basisprincipes explosieveiligheid
 • Ex 002 zonering van een explosiegevaarlijk gebied
 • Ex 003 installatie van materieel
 • Ex 004 onderhoud van materieel
 • Ex 005 reparatie en revisie van materieel
 • Ex 006 testen van installaties
 • Ex 007 + Ex 008 inspectie van materieel
 • Ex 009 ontwerpen van installaties (ook op machines)
 • Ex 010 auditen van installaties (i.d.)

Kema Quality in Arnhem is een van de instellingen in ons land die behalve machines en producten ook functionarissen volgens de nieuwe regeling gaan certificeren, vertelt Theo Pijpker van dit instituut.
Dat gebeurt op basis van:

 • beoordeling van bewijsstukken inzake werkervaring en genoten opleidingen, zowel binnen als buiten het Ex-gebied
  kennis wordt getoetst door het afleggen van een theorie-examen op basis van IEC/Ex vragenbank
  Ervaring wordt getoets door:
  prakijkexamen in gesimuleerde werkomgeving, of
  observatie in eigen werkomgeving, of
  beoordeling van dagelijks/wekelijks logboek van uitgevoerde werkzaamheden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op www.mag1010.nl.

http://www.nen.nl/

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

Dienstveiling

Glasbok - transport van glas

 

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2019 bouwweb