met bouwweb vind je meer!


 

16 juli 2005

BDK Architects

 

BubbleDeck: Best Use of Innovation Award 2005

Tijdens een galadiner te Jersey op vrijdagavond ontving BubbleDeck® de prestigieuze onderscheiding “Best Use of Innovation Award 2005” voor het project ‘Le Coie Hotel’ in Jersey. Deze prijs ‘voor de beste toepassing van een innovatie’ wordt geïnitieerd door de “Jersey Construction Council” en wordt eens in de twee jaar uitgereikt.

BDK Architects
Het architectenbureau ‘BDK architects’ uit Jersey heeft het ‘Le Coie Hotel’ ontworpen en vervolgens is BubbleDeck Nederland volledig betrokken geweest bij de algehele advisering, begeleiding en productie van de bollenplaatvloeren voor dit project. Begin september 2003 werd de eerste levering van de door BubbleDeck® geproduceerde vloeren via St. Malo in Frankrijk verscheept naar Jersey. Inmiddels heeft het succesvolle verloop van het ‘Le Coie-project’ geleid tot een tweede project op Jersey en mogelijk tot een spoedige opdracht voor een levering op Guernsey. Ook zijn onderhandelingen gestart voor vloerleveranties voor twee projecten in Londen; BubbleDeck Nederland adviseert in deze en zal bij opdracht de algehele productie en verscheping van de BubbleDeck®-vloeren verzorgen.

Bubble Deck

Vanaf 1997 is BubbleDeck Nederland 's werelds eerste en tot nu toe enige organisatie die het innovatieve en revolutionaire BubbleDeck vloersysteem op de markt brengt.

BubbleDeck Nederland verzorgt de marketing, de sales, de technische advisering, productie- en uitvoeringsbegeleiding en de leverantie van het succesvolle vloersysteem. Het BubbleDeck vloersysteem is denken en ontwerpen in nieuwe dimensies. Tezamen met BubbleDeck Belgium is BubbleDeck Nederland dè vloerenleverancier voor kantoren, bedrijfsgebouwen, parkeergarages, hotels en schoolgebouwen voor de gehele Benelux. De feitelijke productie van de geprefabriceerde componenten geschiedt in gespecialiseerde betonwarenfabrieken.

Architecten, zowel ontwerpers als bouwkundigen, constructeurs, projectontwikkelaars en aannemers kunnen door toepassing van het BubbleDeck vloersysteem vele voordelen behalen. Gegeven is het feit dat het BubbleDeck vloersysteem voorziet in de behoefte aan lichtere bouwconstructies en de wens grotere overspanningen te realiseren in combinatie met een maximale vrijheid in architectonische vormgeving. Maar het belangrijkste is dat de toepassing van het vloersysteem in bouweconomisch opzicht veelal leidt tot een goedkopere bouwconstructie.

De BubbleDeck vloer heeft 35% minder eigen gewicht dan een traditionele betonvloer c.q bekistingsplaatvloer van gelijke dikte. Tezamen met de gewichtsreductie van ondersteuningsconstructies en de fundering kan dit leiden tot een totale gewichtsbesparing van 50% op de totale gebouwconstructie.

Vlakke vloerconstructie.
De BubbleDeck vloer behoeft geen balken en verdikte kolomkoppen, dus: een minimale constructiehoogte van de verdiepingsvloeren en de mogelijkheid van een vrij leidingverloop van de gebouwinstallaties, alsmede een eenvoudige bouwkundige detaillering. De vlakke onder- en bovenzijde van de vloer bieden tevens de mogelijkheid tot het laten vervallen van dekvloeren c.q. afwerklagen en systeemplafonds.

Bouwtijdverkorting.
Het bouwen met BubbleDeck vloeren is bouwen met een minimaal aantal bouwelementen.

Arbeidsbesparing.
Het BubbleDeck vloersysteem biedt een uitgekiende combinatie van prefabricage in de fabriek en samenstelling van de elementen op de bouwplaats, hetgeen leidt tot een minimaal toe te voegen hoeveelheid arbeid in de uitvoeringsfase.

Grotere flexibiliteit.
Doordat de BubbleDeck vloer constructieve wapening in twee richtingen heeft, kunnen zonder uitwendige voorzieningen sparingen worden gerealiseerd en kunnen binnen zekere grenzen kleine sparingen in het werk worden geboord zonder dat direct constructieve consequenties optreden.

Vorm- en ontwerpvrijheid.
Ongelijkmatige kolomstructuren en -stramienen zijn eenvoudig te realiseren, want het alzijdig draagvermogen maakt het mogelijk de belastingen rechtstreeks af te dragen naar de kolommen. De eenvoudige realiseerbaarheid geldt tevens voor gebogen gebouwvormen, deze behoeven nauwelijks aanstortingen in het werk. De BubbleDeck elementen worden computergestuurd geproduceerd.

bron : BubbleDeck Nederland BV

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Dienstveiling

Glasbok - transport van glas

 

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2019 bouwweb