met bouwweb vind je meer!


 

18 juni 2014

NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, de methodiek

Tijdens deze training wordt duidelijk gemaakt op welke gebieden NEN 2767-4 Conditiemeting Infrastructuur wordt toegepast en hoe de methodiek (uit NEN 2767-1) werkt.

Deze training dient als basis voor iedereen die kennis wil maken met conditiemeting voor infrastructurele werken. De achtergrond, opbouw en methodiek worden behandeld. Het verband tussen conditiemeting en risicobeoordeling wordt toegelicht en alle facetten worden besproken, waarbij in het onderhoudsproces de norm een rol speelt. Door de brede doelgroep vormt onderlinge informatieuitwisseling van de cursisten een belangrijk leerelement in deze training.

Deze training is onderdeel van de nieuwe Leergang Conditiemeting infrastructuur.

Voor wie
Deze training is onder andere bestemd voor beheerders en eigenaren van infrastructureel vastgoed, managers of projectleiders beheer en onderhoud, facilitair managers, inspecteurs en adviseurs en managers c.q. medewerkers van toeleveranciers (aannemers).

Hij is ook geschikt voor personen die verantwoordelijk zijn voor de inkoop/aanbesteding van inspectiewerk ten behoeve van meerjarenonderhoudsplannen of prestatiecontracten onderhoud op basis van NEN 2767-4.

Deze training (module 1) dient als uitgangspunt voor het volgen van de training ‘NEN 2767: Conditimeting infrastructuur, van theorie naar praktijk’ (module 2).

Voorkennis
Geen specifieke voorkennis vereist.

We adviseren u ten zeerste om vooraf de inhoud van NEN 2767-4 te bestuderen.

Na afloop

  • kent u de indeling van NEN 2767-4
  • heeft u inzicht in het toepassingsgebied van NEN 2767-4
  • weet u op welke wijze NEN 2767-4 juist kan worden toegepast
  • begrijpt u de methodiek om tot een conditiescore van een bouw- en/of installatiedeel te komen
  • kunt u de risicoaspecten van de geconstateerde gebreken bepalen
  • begrijpt u hoe een meerjaren onderhoudsplan volgens NEN 2767-4 is opgezet
  • heeft u inzicht in aanvullende eisen die bij prestatiecontracten van belang zijn

Leergang Conditiemeting infrastructuur
Deze module is onderdeel van de 'Leergang Conditiemeting van infrastructuur'.

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

Dienstveiling

Glasbok - transport van glas

 

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 
.

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2019 bouwweb