met bouwweb vind je meer!


 

16 november 2017

AFSCHRIJVEN OP PUBLIEKE INFRASTRUCTUUR

   

Op 16 november 2017 zal ir.drs. J./G. Verlaan promoveren aan de Technische Universiteit Delft op het proefschrift "Afschrijven op publieke infrastructuur".

De komende jaren wordt een grote vervangingsopgave van wegen, bruggen en tunnels verwacht. Hiervoor zullen voor miljarden euro aan budgetten noodzakelijk zijn. Het beschikken over informatie om activiteiten te sturen en bestedingen te verantwoorden is dan uitermate belangrijk en gewenst. Een geïntegreerde aanpak van techniek en financiën zal bijdragen aan een publieke infrastructuur waarmee effectief en efficiënt kan worden voorzien in de maatschappelijke wensen en behoeften naar vervoer en transport.


 “Afschrijven op publieke infrastructuur” is een exploratieve studie naar de financieel-economische implicaties van de invoering van een baten-lastenstelsel bij de Nederlandse rijksoverheid voor de instandhouding van civieltechnische netwerken. Onderzocht is de wijze waarop een professioneel opdrachtgever op basis van bedrijfseconomische beginselen de instandhouding van een infrastructuurnetwerk kan optimaliseren. Hiervoor is het nodig dat technische en administratieve informatie wordt geïntegreerd, bijvoorbeeld door bij de rijksoverheid gebruik te maken van een systeem van dubbel boekhouden, zoals bedrijven dat vaak al hanteren. De kosten worden dan niet als kasstroom geregistreerd maar in de administratie gekoppeld aan perioden waarin de kosten gemaakt worden. De instandhoudingsorganisatie (zoals Rijkswaterstaat of ProRail) kan zich daarmee zowel technisch als financieel beter op de toekomst voorbereiden.

Het proefschrift is te downloaden uit de Repository TU Delft.

Een hard copy is via eMail te bestellen tegen betaling van 25 euro, inclusief verzendkosten.

 

 

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

Dienstveiling

Glasbok - transport van glas

 

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 
.

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2019 bouwweb