Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Overleg koopcontracten nieuwbouwwoningen naar de SER

Tijdens een bijeenkomst in Den Haag hebben producenten- en consumentenorganisaties overeenstemming bereikt over samenwerking in de Overleggroep Garantiewoningen van de Cošrdinatiegroep Zelfreguleringsoverleg SER.

21 okt 2009

Tijdens een bijeenkomst in Den Haag hebben producenten- en consumentenorganisaties overeenstemming bereikt over samenwerking in de Overleggroep Garantiewoningen van de Cošrdinatiegroep Zelfreguleringsoverleg SER. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over laagdrempelige en consumentvriendelijke geschillenbeslechting en is er overeenstemming over een minimumkader voor garanties en waarborgen die door zogenoemde Waarborgende Instellingen aan de consument worden verstrekt.

Hiermee hebben Bouwend Nederland, Neprom, NVB, Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond gevolg gegeven aan de conclusies in het Rapport van de Commissie Van Loon, met aanbevelingen voor een nieuwe ordening voor consumenten- en producenten-belangen. Dit was noodzakelijk omdat het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) in de loop van 2010 wordt opgeheven. Alle bij de woningbouw betrokken maatschappelijke organisaties hebben hiermee een nieuw vertrouwenwekkend fundament gelegd voor de toekomst.

In de Overleggroep Garantiewoningen is overeenstemming bereikt over de contracten en voorwaarden op basis waarvan vanaf januari nieuwbouwwoningen worden verkocht. Hierbij is aansluiting gezocht bij de modelcontracten die tot op heden door het GIW worden voorgeschreven. In verband met diverse ontwikkelingen in de markt hebben partijen afgesproken op korte termijn in de Overleggroep Garantiewoningen nadere afspraken te maken over de hoogte van de boete bij te late oplevering. Daarnaast hebben partijen de intentie uitgesproken om in de Overleggroep Garantiewoningen de verruiming van de vervaltermijn voor verborgen gebreken te agenderen. Het voorwaardenoverleg wordt voorgezeten door Prof. M. van den Berg, hoogleraar bouwrecht aan de universiteit van Tilburg.

Overleg koopcontracten nieuwbouwwoningen naar de SER

Conform de aanbevelingen van de Commissie hebben Waarborgende Instellingen afspraken gemaakt met instanties die geschillen gaan beslechten die ontstaan op basis van na 1 januari 2010 gesloten contracten. Geschillen tussen consumenten en bouwondernemers die zijn aangesloten bij Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) kunnen worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). Geschillen tussen consumenten en bouwondernemers die zijn aangesloten bij Woningborg worden behandeld door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Consumenten- en producentenorganisaties hebben tevens afspraken gemaakt over de maximale kosten die de consument hiervoor in rekening kunnen worden gebracht.

Tot slot is een minimumkader afgesproken waaraan garantie- en waarborgnormen van Waarborgende Instellingen moeten voldoen. Dit kader moet ervoor zorgen dat de consument veilig kan kopen omdat hij door de achterliggende waarborg voldoende wordt beschermd tegen de gevolgen van een faillissement en niet nakoming van een arbitrale uitspraak.

Dagvoorzitter mr. H.M. Meijdam, voorzitter van de VROM Raad, concludeert dat de besluiten die nu zijn genomen belangrijk zijn voor het stimuleren van de kwaliteit van nieuw te bouwen woningen en het bevorderen van het vertrouwen tussen kopers en aanbieders van nieuwbouwwoningen. De instelling van de Overleggroep Garantiewoningen getuigt van een gezamenlijke verantwoordelijkheid om consumenten die een nieuwbouwwoning willen kopen een goede bescherming te geven, aldus de heer Meijdam.
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl