Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Samen met bouwers de regeldruk te lijf

In hun dagelijkse bedrijfsvoering hebben ondernemers in de bouw te maken met tal van wetten, regels en vergunningen. Regels en wetten garanderen veiligheid en kwaliteit en gaan oneerlijke concurrentie tegen. Maar bouwers mogen niet gebukt gaan onder onnodige of onduidelijke regels. Zeker niet in deze moeilijke tijden.

4 nov 2009

Daarom vermindert de overheid - samen met de bouwbranche - de regeldruk en verbetert het de dienstverlening. Ook worden strijdige regels aangepakt, vergunningen geschrapt en de toezichtslast verminderd. Zo moet de bouwsector merkbaar meer tijd krijgen om te ondernemen. De Staatssecretarissen Frank Heemskerk (Economische Zaken) en Jan Kees de Jager (Financi‘n) cošrdineren dit rijksbrede beleid en bewaken de voortgang van de regeldruk vermindering.

Versnellen bouwprojecten
Frank Heemskerk: De bouwsector krijgt bijzondere aandacht als het gaat om het merkbaar verminderen van de regeldruk. Zo komt er de crisis- en herstelwet voor de versnelling van bouwprojecten. Daarnaast gaan we het versnellen van bouwprojecten stimuleren door steeds meer vergunningvrij bouwen en een meer gebiedsgerichte toepassing van bouw- en milieuwetgeving. Ook worden de kosten voor het opvragen van NEN-normen verlaagd.”

Er zijn heel wat hindernissen te nemen voordat een aannemer met de bouw van een pand kan beginnen. “Zeker in het licht van de huidige crisis is dit nog eens extra bezwaarlijk”, aldus Heemskerk. Ongeveer 8 op de 10 aanvragen die een gemeente ontvangt, zijn onvolledig of fout ingevuld. Om sneller tot een juiste bouwaanvraag te komen is nu door een aantal overheden en bedrijven met hulp van het Ministerie van Economische Zaken een internetapplicatie ontwikkeld. Hierdoor moeten vergunningen sneller ingediend en verleend kunnen worden en kunnen bouwtrajecten eerder van start. De praktijktest met de applicatie is gestart op 1 juli 2009 in 10 gemeenten verspreid over het land. Daarna wordt gekeken of de applicatie in alle gemeenten kan worden ingevoerd.

Lokale regelgeving
Naast de aanpak van landelijke wet- en regelgeving stimuleert de rijksoverheid samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten bij het vereenvoudigen van lokale regels voor ondernemers.

Voorschriften in dagelijkse bedrijfsvoering !

Modelverklaring voor bouwvergunning
Heemskerk vervolgt: “Behalve het wegnemen van regeldruk door de rijksoverheid gaat het ook om mentaliteitsverandering bij gemeenten. Binnen de huidige kaders van de wetgeving kan al op lokaal niveau winst worden geboekt. Heerenveen geeft hierin het goede voorbeeld. Hun aanpak staat onder gemeenten bekend als het ‘Heerenveens model bouwtoezicht’. Het vernieuwende van het model zit hem in het aanvragen van de bouwvergunning. De ondernemer hoeft minder gegevens in te leveren. De gemeente gaat ervan uit dat het bouwplan aan de eisen voor gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid voldoet, Daarvoor is een modelverklaring. Bij het Heerenveens model vertrouwt de gemeente er op dat de regels worden nageleefd.”

Betere dienstverlening
Op de website www.antwoordvoorbedrijven.nl vindt u als ondernemer branchespecifieke informatie over wet- en regelgeving, vergunningen en subsidies. Ook voor de bouwbranche is er een overzicht te vinden van geldende en nieuwe wet- en regelgeving, vergunningen, belastingen, toezichthouders en subsidies. Zo vinden bouwers op de site bijvoorbeeld informatie over:
# Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G-plan) voor bouwprojecten
# Bedrijfshulpverlening op bouwplaatsen
# Objectvergunning, voor bijvoorbeeld steigers of containers die op of aan de straat staan
# Gebruik bouwstoffen

Melden onduidelijke regel

Voor een goede dialoog met het bedrijfsleven en het snel oplossen van problemen rond onduidelijke regelgeving is het van belang dat de overheid eenvoudig bereikbaar is. Daarom is er een ‘Meldpunt Regelgeving’. Een virtueel loket waar (bouw)ondernemers regeldrukproblemen kunnen melden en oplossingen aan kunnen dragen. De inbreng, praktijkkennis en -ervaring van ondernemers wordt gebruikt bij de uitwerking van oplossingen voor minder regeldruk. Het ‘Meldpunt Regelgeving’ is te vinden op www.antwoordvoorbedrijven.nl/meldpunt

Meer informatie
Op www.rr.nl vindt u meer informatie over de doelstellingen en de aanpak van de overheid voor het verminderen van regeldruk en het verbeteren van dienstverlening voor u als ondernemer.

http://www.rr.nl
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl