Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Bouwbedrijven steeds zuiniger op personeel

Bouwbedrijven blijken opvallend optimistisch over de nabije toekomst. Een ruime meerderheid van de onderzochte ondernemingen ziet de winst volgend jaar stijgen of in ieder geval gelijk blijven.

10 dec 2009

Bouwbedrijven gaan steeds zuiniger om met hun personeel. Ondanks de crisis zijn de bedrijven het afgelopen jaar in beperkte mate overgegaan tot het reduceren van het aantal werknemers.

Uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim 100 bouwondernemingen in dertig landen blijkt dat slechts 9% van de bedrijven heeft gesneden in het personeelsbestand. Wel blijken de bedrijven een aantal andere maatregelen te hebben genomen om de personeelskosten terug te brengen, zoals het verlagen van salarissen, het reduceren van het aantal werkuren en het stimuleren van onbetaald verlof.

Van de onderzochte bedrijven heeft 28% geen enkele maatregel op het gebied van personeel overwogen. Ook het komend jaar verwachten de meeste bedrijven niet over te gaan tot een reductie van personeel. Slechts 35% verwacht de komende twaalf maanden over te gaan tot een afvloeiing van werknemers.

Bouwbedrijven steeds zuiniger op personeel

"Ondanks het feit dat de vraag bij een groot aantal bedrijven is teruggelopen, zijn de bedrijven er dus nauwelijks toe overgegaan om mensen te ontslaan", constateert Richard Wagenmakers, segmentleider Building & Construction bij KPMG.
Wagenmakers: "Deze terughoudendheid valt wellicht te verklaren uit het feit dat de meeste bedrijven een jaar geleden nog te maken hadden met een schaarste aan gekwalificeerd personeel. Vergeleken met vorig jaar heeft de huidige crisis heeft de strijd om talentvolle medewerkers in ieder geval tijdelijk enigszins getemperd.

In 2008 vond ruim 80% van de bedrijven in de bouw dat de sector onvoldoende aandacht besteedde aan het gebrek aan kennis en vaardigheden. Nu blijkt de aandacht voor werving en behoud van personeel minder nadrukkelijk aanwezig. En op de vier bedrijven blijkt nog bereid om een beter beloningspakket aan te bieden om nieuwe werknemers aan te trekken. En slechts 27% van de ondernemingen onderhoudt een relatie met de academische opleidingsinstituten om nieuw talent te werven. Dat baart op zich zorgen omdat de bouwwereld het in de strijd om talent op moeten nemen tegen andere bedrijven, zoals ingenieursbureaus."

De bouwbedrijven blijken overigens opvallend optimistisch over de nabije toekomst. Een ruime meerderheid van de ondernemingen ziet de winst volgend jaar stijgen of in ieder geval gelijk blijven. Ook de afgelopen twaalf maanden hebben de bedrijven ondanks de recessie goed gepresteerd. Van de onderzochte ondernemingen verwacht 64% dat de winst volgend jaar zal stijgen of gelijk blijven. En 53% geeft aan dat de orderportefeuille en de winst de afgelopen twaalf maanden ondanks de crisis niet gedaald is. Ook ten aanzien van de toekomst zijn de bedrijven behoorlijk positief.

Veel bedrijven verwachten dat het aantal aanbestedingen zal toenemen als gevolg van de enigszins geremde vraag in de periode voor de uitbreken van de kredietcrisis. Ten aanzien van de stimuleringsmaatregelen van de overheid zijn de bedrijven gematigd positief. Slechts 15% van de ondernemingen verwacht dat de maatregelen het komende jaar tot nieuwe opdrachten gaat leiden.

http://www.kpmg.nl
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl