Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Manifest Warmtenetwerk: 20% duurzame warmte in 2020 is haalbaar

Nederland kan leidend worden in EU bij bodemenergie en regionale aanpak. Nederland gebruikt ruim 3.200 Petajoule(PJ) aan primaire energie. Maar liefst 40% daarvan is voor warmte tegenover 24% voor opwekking van elektriciteit.

11 mrt 2010

De overheid richt haar beleid echter nog hoofdzakelijk op het vergroten van het aandeel duurzame elektriciteit, terwijl er juist bij de verduurzaming van de warmtevoorziening heel veel te halen valt. In haar manifest '2020 2 x 200 PJ' roept de stichting warmtenetwerk daarom op om in 2020 duurzaam 20% te besparen op warmte en 20% groene warmte op te wekken. Dat is economisch gezien een realistische optie en het levert ook nog werkgelegenheid op.

Warmtenetwerk voor duurzame warmte

Bureau CE Delft heeft voor de stichting Warmtenetwerk berekend, dat duurzame warmte en besparing op warmte tegen vergelijkbare kosten te realiseren zijn als windenergie, de voordeligste vorm van duurzame elektriciteit. Terwijl de kosten voor windenergie en daarna zon-pv boven 80 Petajoule exponentieel stijgen, ligt het omslagpunt voor duurzame warmte pas bij 200 Petajoule en voor besparing op warmte zelfs bij 300 Petajoule. Om de overheidsdoelen en de afspraken binnen de EU te bereiken, is inzetten op warmte niet alleen noodzakelijk, maar ook zeer verstandig.

Samenwerking op regionaal niveau is voor Warmtenetwerk de sleutel tot succes. Daarbij gaat het om uitwisseling van overschotten aan warmte en koude, benutting van organische reststromen(snoeihout, rioolslib, mest, GFT, bermgras en reststromen biomassa uit de akkerbouw en de voedingsindustrie), winning van bodemenergie en warmtekrachtkoppeling. Succesvolle demoprojecten met transport van ruw biogas per pijpleiding van boerderij naar woonwijk hebben aangetoond, dat gecombineerde opwekking van elektriciteit en warmte uit biogas met een zeer hoog rendement kan worden gerealiseerd, terwijl de biogasbron op 5 tot 10 kilometer van warmtegebruikers verwijderd is.

Gebruik maken van innovaties is nodig om het doel te bereiken. Nederland speelt al een toonaangevende rol binnen Europa bij de opslag van warmte en koude in de bodem (ondiepe geothermie). Het Nederlandse bedrijfsleven heeft ook de potentie om leidend te worden bij diepe geothermie. Nederlandse kennisinstituten en bedrijven werken al aan innovaties voor geothermie, warmtepompen, warmtenetten en verwarming in de glastuinbouw.
Door een actief beleid te voeren op verduurzaming van de warmtevoorziening kan ons land een vliegende start maken voor het bereiken van de klimaatdoelen. Stadsverwarming Purmerend, een van de ruim honderd deelnemers aan de stichting Warmtenetwerk, kondigde gister al zo'n vliegende start aan. Het warmtenet in Purmerend wordt uitgebreid en verduurzaamd door de innovatieve combinatie van een biomassacentrale en diepe geothermie. zie website voor meer informatie

http://www.warmtenetwerk.nl/
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl