met bouwweb vind je meer!


 

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers

NEN, Het normontwerp van de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 6070 "Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers" is gepubliceerd. Deze NPR biedt u handvatten om samenhang aan te brengen in initiatieven op het terrein van vitaliteit, inzetbaarheid en werkvermogen.

19 mrt 2010

Duurzaam inzetbare medewerkers binnen uw organisatie is het uiteindelijke doel. Medewerkers die bijdragen aan de prestatie van de organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde ontlenen aan het verrichten van hun werkzaamheden.
Voor zowel organisaties als voor de werknemer zelf is het van belang dat het beleid is gericht op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De toegevoegde waarde van sturen op duurzame inzetbaarheid is van invloed op de kans om werk te doen waarbij men zelf ook meerwaarde ervaart. Duurzame inzetbaarheid heeft ook een maatschappelijk belang. De samenleving is in meerdere opzichten gebaat bij een hoge arbeidsparticipatie.

Normontwikkeling bij NEN

Omdat de diversiteit aan denkbeelden groot is, is er ook niet n oplossing voor duurzame inzetbaarheid. Centraal in deze richtlijn staat een instrument, de scan, waarmee de organisatie de eigen denkbeelden, de huidige manier van werken en de daarbij horende resultaten in kaart kan brengen. Wanneer dat allemaal in n lijn ligt, is er sprake van een organisatie die kan sturen op duurzame inzetbaarheid. Het instrument biedt ook de mogelijkheid vast te stellen wat het ambitieniveau is. De scan geeft geen oordeel over goede of minder goede denkbeelden over personeel en werk. Hij geeft de gebruikers richting en houvast om het dagelijkse beleid in overeenstemming te brengen met de waarden en ambities van de organisatie.

http://www.normontwerpen.nen.nl/

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

Dienstveiling

Glasbok - transport van glas

 

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2019 bouwweb