Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Liftenbranche vraagt aandacht voor veiligheid

Op 28 april 2010 bezocht Jan Kamminga, Voorzitter van Vereniging FME-CWM, de liftinstallaties van de nieuw te bouwen ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie (JuBi). Dit werkbezoek is georganiseerd in het kader van de Week van de Veiligheid.

7 mei 2010

Tijdens deze week, georganiseerd door ‘5x Beter, Werken is gezond’, een initiatief van werkgeversorganisaties en vakbonden, wordt veilig en gezond werken in de metaalsector gepromoot. Het thema luidt: Veiligheid, wat doe jij eraan?

“Arbeidsveiligheid is voor de technologische industrie een topprioriteit. Veiligheidsbewustzijn, het centrale thema van de Week van de Veiligheid, is daarbij van essentieel belang. Dit werkbezoek bij de installatie van de liften voor de nieuw te bouwen ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken heeft dit ook bevestigd. De steeds wisselende omstandigheden op een bouwplaats vragen om een constante alertheid. Geweldig om te zien hoe de branche dit onderkent en producten ontwikkelt om de veiligheid te verbeteren. Het was bovendien zeer interessant om te zien welke techniek er in hedendaagse liften is verwerkt”, aldus Jan Kamminga.

Liftenbranche vraagt aandacht voor veiligheid

Veiligheidsbewustzijn: leidinggevenden Žn medewerkers betrekken

De doelstelling van deze dag was het veiligheidsbewustzijn van zowel leidinggevenden als medewerkers te verhogen. De Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek (VLR) heeft in dit kader drie formulieren ontwikkeld (voor nieuwbouwinstallaties, voor moderniseringen en voor servicewerkzaamheden). Op 28 april zijn, met behulp van deze formulieren, door alle leidinggevenden uit de liftenbranche in het hele land veiligheidsinspecties uitgevoerd. De resultaten die hieruit voortkomen worden door de gezamenlijke ARBO-commissie van de VLR en de Nederlandse Lifttechnische Bedrijven (NLB) geanalyseerd en teruggekoppeld aan hun leden. De acties die hieraan verbonden zijn, worden opgenomen in het jaarplan.

Veiligheid kan en moet beter in Nederland

Tijdens dit werkbezoek wordt duidelijk gemaakt hoe in de steeds wisselende omstandigheden die eigen zijn aan een bouwplaats, telkens weer aandacht is voor het veilig installeren van liften. Bijzondere aandacht was daarbij voor de veiligheidscheck (fysieke belasting) en veiligheidsbewustwording. In Nederland zijn circa 60.000 liften van v——r 1999 in gebruik. Deze liften voldoen niet aan de meest moderne veiligheidseisen. Innovatieve technieken en strenge veiligheidseisen zorgen er volgens de VLR voor dat liften steeds veiliger worden voor de gebruiker.

Gezamenlijk aanpak leidt tot beter resultaat

Tijdens de demonstratie op 28 april liet de VLR weten dat zij het van belang vindt dat haar leden zich bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemene beleid laten leiden door de uitgangspunten als het tenminste voldoen aan de wettelijke eisen, voortvloeiende uit de in Nederland van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van arbeidsbescherming. Maar ook het waarborgen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers en het milieu in samenwerking met opdrachtgevers en eigenaren, gericht op het voorkomen van persoonlijk letsel staat hierbij bovenaan de agenda. Daarnaast dragen zij bij het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten zorg voor de veiligheid van derden en het voorkomen van materi‘le en milieuschade.

Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek (VLR)

De VLR stelt zich tot doel de belangen van de bedrijfstak en haar aangesloten leden te behartigen, voor zover deze belangen specifiek betrekking hebben op de vervaardiging, installatie, modernisering, reparatie en het onderhoud van en de handel in liften, roltrappen, rolpaden en dergelijke.

De VLR vindt de gebruiksvriendelijkheid van liften, roltrappen en rolpaden uiterst belangrijk. Door innovatieve technieken en strenge veiligheidseisen worden liften steeds veiliger voor de gebruiker.
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl