met bouwweb vind je meer!


 

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Kartika Liotard (Verenigd Links) in Straatsburgdebat over `fout hout'

`Omdat het liberale marktdenken ze daartoe voortdurend prikkelt, hanteren handelaren in hout en houtproducten bedenkelijke morele codes bij de uitvoering van hun werk. In houtproducerende landen laten overheden na effectief op te treden tegen ontbossing, als ze al functioneren. En politici in houtimporterende landen kijken vaak weg.' Dat zegt Kartika Liotard, Europarlementslid voor Verenigd Links.

7 jul 2010

Op 7 juli 2010 beslist het Europees Parlement in tweede instantie over regels om daar wat te doen aan 'fout hout'. `Op tal van punten blijkt echter dat de Europese Raad - tegen de wil in van het Parlement zelf - nalatig is om het belang van milieu, klimaat en vooral mensenrechten te beschermen. Ik vind dat ernstig.' Liotard, dinsdagavond in Straatsburg: `Vandaag kunnen de Europese christendemocraten tonen wat ze ˇcht bedoelen met rentmeesterschap en naastenliefde. Deze fractie wil de bescherming van de lokale bevolking afzwakken: ze doet dat door zich te verschuilen achter de lage moraal van wetgevers in derde landen die hun bevolking laten uitbuiten.'

Europarlementari‘rs van Verenigd Links

Jaarlijks wordt 13 miljoen hectare ontbost. Dit veroorzaakt bijna eenvijfde van de wereldwijde CO2 uitstoot en is een belangrijke oorzaak van het verlies aan biodiversiteit. Illegale houtkap veroorzaakt ernstige mensenrechtenproblemen, aldus het rapport Hassi / Lucas waarover het Europees Parlement woensdag stemt. Bossen zijn in vele landen en voor inheemse volkeren die ervan afhankelijk zijn van grote culturele en sociale betekenis. Illegale kap vergroot de armoede van bevolkingsgroepen die voor hun overleven van het bos afhankelijk zijn. Het tast hun bestaansrecht aan. Wie die ontbossing niet effectief bestrijdt is er medeverantwoordelijk voor dat burgers in derde landen worden beroofd van hun bestaan.' aldus Liotard. `Als belangrijke importeur van hout en houtproducten heeft de EU de plicht doeltreffend op te treden tegen ontbossing en illegale houtkap, wat betekent dat zij geen markt meer mag zijn voor illegaal hout en producten daarvan. We namen al een resolutie aan tegen illegale vis, nu is het tijd voor maatregelen tegen fout hout. De EU moet de internationale gemeenschap laten weten dat wij onze verantwoordelijkheid voor klimaatverandering, biodiversiteit en mensenrechten ernstig nemen.' Aldus Kartika Liotard van Verenigd Links.

http://www.sp.nl/europa/

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.ß

 


AEC info bouwinformatie.

 

Dienstveiling

Glasbok - transport van glas

 

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2019 bouwweb