met bouwweb vind je meer!


 

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Meer tijd voor invoering bouwregelgeving

Minister Van Middelkoop (WWI) heeft het advies van het OverlegPlatform Bouwregelgeving (OPB) over de concept-AMvB (nieuwe Bouwbesluit) overgenomen. Wel wil hij de uitvoeringspraktijk zes maanden invoeringstijd geven in plaats van de door het OPB voorgestelde negen maanden.

2 aug 2010

Op 4 mei 2010 heeft de minister de Tweede Kamer een brief gestuurd over de nieuwe integrale Algemene Maatregel van Bestuur op het terrein van de bouwregelgeving. Hij kondigt daarin aan, dat hij drie maanden meer voorbereidingstijd wil om de meer dan veertig reacties uit de schriftelijke inspraakronde over de concept-AMvB goed te verwerken. In deze periode worden de concept voorschriften ook door enkele organisaties (BNA, Bouwend Nederland, Vereniging bouw- en woningtoezicht Nederland en NLingenieurs) getoetst aan een aantal nieuwbouwplannen en een aantal bestaande bouwwerken. De Adviescommissie praktijk toepassing brandveiligheidsvoorschriften beoordeelt de concept-brandveiligheidsvoorschriften. Op n onderdeel van de AMvB voert de minister nog overleg met zijn collega van VROM (DGM). Dat betreft de vraag of de huidige sloopvergunning kan worden vervangen door een sloopmelding wanneer het gaat om het verwijderen van asbest.

Bouwregelgeving

Voorhangprocedure
De Tweede Kamer wil vooraf naar het nieuwe Bouwbesluit kunnen kijken, om meer invloed op de inhoud ervan te kunnen uitoefenen. Eigenlijk geldt voor de AMvB een zogeheten nahangprocedure, die Kamerleden veel minder ruimte biedt iets aan de regels te wijzigen. Het Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) luidde onlangs de noodklok richting de Tweede Kamer. Alle fractievoorzitters kregen een brief, waarin het ERB waarschuwde voor de gigantische kosten die het huidige discussievoorstel met zich mee zou brengen voor beheerders en eigenaren van gebouwen. Het ERB stelt onder meer dat het Ministerie van VROM onzorgvuldig is geweest met het schrappen van technische regels.

De nieuwe AMvB komt in de plaats van de huidige voorschriften uit het Bouwbesluit 2003, het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit), paragraaf 2 van het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels en de huidige voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen over slopen, het gebruik van bouwwerken en het uitvoeren van bouw- en sloop werkzaamheden. De nieuwe AMvB zal naar verwachting op 1 juli 2011 in werking treden en zal dan hoogstwaarschijnlijk Bouwbesluit 2011 gaan heten.

http://www.nen.nl/web/Normshop/Meer-tijd-voor-invoering-bouwregelgeving.htm

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

Dienstveiling

Glasbok - transport van glas

 

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2019 bouwweb