Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Seminar Gemeenten en Bouwwerk Informatie Model (BIM)

Het BIM (Bouwwerk Informatie Model) is de oplossing die maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouw- en beheerproces van infrastructuur en gebouwen wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in ŽŽn digitaal (3D) model.

27 sep 2010

Alle partijen die bij het bouw- en beheerproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel. Opvallend is dat de gemeente als ontwikkelaar en beheerder van de openbare ruimte Žn als vergunningverlener en handhaver nog nauwelijks als partij in het BIM zichtbaar is.

Er zijn diverse motieven om daarin verandering te brengen:  • De invoering van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) per 1 oktober 2010. Met de Wabo worden alle vergunningen voor wonen, bouwen, ruimte en milieu ge•ntegreerd. Deze integratie vraagt om integratie van het object van de vergunning, die bereikt kan worden door een BIM.

  • Gebruik van 3D visualisaties in de communicatie rond bouw- en stedenbouwkundige projecten tussen gemeente en burgers en andere belanghebbenden. Deze zijn nog onvoldoende afgestemd met de ontwerpsystemen en gegevensmodellen, die in BIM en GIS gebruikt worden.

  • Inzet van BIM als centraal integratiemodel in projecten waarbij de gemeente zelf opdrachtgever en/of ontwerper is. Dat geldt voor zowel grote en ingewikkelde stedenbouwkundige projecten als voor kleinere projecten in de openbare ruimte.

  • Verantwoordelijkheid van de gemeenten voor een adequate toelevering van de omgevingsinformatie ofwel geo-informatie voor bouwprojecten. Omgevingsinformatie betreft gebouwen, kabels en leidingen, de opbouw van de bodem, bodemverontreinigingen, straalpaden, bestemmingsplanvoorschriften, juridische beperkingen, etc. etc. CURNET ontwikkelt namens de Bouw Informatie Raad (BIR) een oplossing voor de integratie van omgevingsinformatie in het BIM. Daarbij wordt ook gekeken naar de teruglevering van (‘as built’) informatie uit BIM aan de gemeente.


BIM - Bouw Informatie Model

De beschreven problematiek heeft ons ertoe gebracht op 19 november 2010 een seminar te organiseren, waarin wij u in ŽŽn middag helemaal bijpraten over BIM en de relaties daarvan met de gemeentelijke praktijk. Het programma is compact, maar biedt voldoende ruimte voor gedachtewisseling en discussie. Tevens kunt u kennismaken met leveranciers, die oplossingen bieden voor BIM en aanverwante zaken.

Kennismarkt
Aan het seminar is een Kennismarkt gekoppeld, waar u oplossingen kunt zien voor BIM en de daarbij benodigde hulpmiddelen.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden via de website www.curbouweninfra.nl, uiterlijk tot dinsdag 9 november 2010.

Kosten:
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Na inschrijving is deelname echter wel verplicht, bij verhindering verzoeken wij u dit tijdig door te geven, zodat wij geen onnodige kosten hoeven te maken.
Uiteraard kunt u uw aanmelding ook overdragen aan een collega.

Annulering
Indien u verhinderd bent verzoeken wij u dit voor woensdag 10 november 2010 door te geven.

Informatie

Mocht u nog vragen hebben over het seminar BIM dan kunt u contact opnemen
met Sandra Broekhof telefoon 0182-540650, fax 0182-540650, e-mail sandra.broekhof@curnet.nl
Voor verdere informatie zie www.curbouweninfra.nl

http://www.curbouweninfra.nl/
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl