met bouwweb vind je meer!


 

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

TU Delft en Witteveen+Bos gaan intensiever samenwerken

Ingenieursbureau Witteveen+Bos en de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) van de TU Delft hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het ondersteunen van onderzoek- en onderwijsfaciliteiten.

13 okt 2010

De overeenkomst is op dinsdag 12 oktober 2010 in Deventer ondertekend door prof. ir. Louis de Quelerij, decaan van de faculteit CiTG en ir. Henk Nieboer, directeur van Witteveen+Bos. De samenwerking vindt plaats in het kader van het vernieuwingsplan Civiele Techniek van de TUD. Met dit plan wordt meer aandacht besteed aan vraagstukken die samenhangen met het wonen in deltage-bieden, met specifieke uitdagingen rond water, mobiliteit en bouw.

"Voor ons als kennisintensief bedrijf zijn dergelijke intensieve samenwerkingrelaties met hogescholen en universiteiten van groot belang voor de verwezenlijking van onze strategische doelstellingen", aldus Henk Nieboer.

de heer De Quelerij (links) en de heer Nieboer  (rechts)

De overeenkomst is een concrete invulling van het convenant dat beide partijen in december 2009 ondertekenden. In de overeenkomst is vastgelegd hoe Witteveen+Bos een inhoudelijke en materi‘le bij-drage gaat leveren aan de hoofdthema’s Deltatechnologie, Bouw & Infrastructuur en Transport. De TUD heeft met de sector een onderzoek- en onderwijsagenda opgesteld voor deze thema's. Witteveen+Bos neemt onder meer deel aan thematische adviesgroepen, draagt bij aan onderwijsactiviteiten en financiert vraaggestuurd onderzoek en leerstoelen.

Louis de Quelerij markeert de investering van Witteveen+Bos en de andere sectorpartijen als de over-gang naar een meer intensieve samenwerking van de TU Delft met de civieltechnische sector. "Wij vragen de bedrijven meer na te denken over de lange termijn behoefte op het gebied van onderwijs en on-derzoek, terwijl onze hoogleraren hun programmering beter zullen afstemmen op deze behoefte. Dit zal bijdragen aan een permanente kwaliteitsverbetering van zowel de sector als de faculteit", aldus De Quelerij.

http://citg.home.tudelft.nl/

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.ß

 


AEC info bouwinformatie.

 

Dienstveiling

Glasbok - transport van glas

 

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2019 bouwweb