met bouwweb vind je meer!


 

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Richtlijn voor combineren van normen

Bij het organiseren van de informatiehuishouding kan een organisatie gebruik maken van verschillende normen, bijvoorbeeld die voor het beveiliging van informatie of die voor informatie- en archiefmanagement. Vaak overlappen deze normen. Een nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijn helpt organisaties met het gecombineerd toepassen van deze normen.

4 nov 2010

Een goede informatiehuishouding is in de meeste organisaties van essentieel belang voor de beheersing van de processen en de te leveren kwaliteit van producten en diensten. Door NEN-EN-ISO 9001, NEN-ISO/IEC 27001 en NEN-ISO 15489-1 toe te passen kan een organisatie een goede basis leggen voor de integratie van processen in de informatiehuishouding. Deze normen overlappen omdat ze zijn ontwikkeld door verschillende beroepsgroepen met verschillende doelen.

In de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR 2083 Ge•ntegreerde toepassing van ISO- en ISO/IEC-normen in de informatiehuishouding) staan de normen NEN-EN-ISO 9001, NEN-ISO 15489-1 en NEN-ISO/IEC 27001 centraal. De richtlijn geeft organisaties inzicht in het op ge•ntegreerde wijze toepassen van deze normen.

Combineren van normen

Ge•ntegreerde toepassing van deze drie normen betekent dat niet alleen de onderlinge samenhang van de normen NEN-ISO 15489-1 en NEN-ISO/IEC 27001 duidelijk moet zijn, maar ook de samenhang met NEN-EN-ISO 9001. Met dit doel is deze richtlijn ontwikkeld, in opdracht van normcommissie “Informatie- en Archiefmanagement”.

De normen waarop deze richtlijn betrekking heeft, worden verder ontwikkeld. Daarom moet deze richtlijn worden gezien als een levend document, dat is gebaseerd op de stand van zaken in juli 2010. Nieuwe ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn voor een inhoudelijke actualisering van de richtlijn. Maar ook bij continue ontwikkelingen heeft de richtlijn een duurzame waarde. Want naast een inhoudelijke deel bevat de richtlijn een procesbeschrijving voor de ge•ntegreerde toepassing van verschillende normen in een organisatie. Dit procesmatige deel van de richtlijn wordt minder geraakt door de ontwikkelingen dan het inhoudelijke deel. Hierdoor behoudt de huidige versie van de richtlijn haar waarde, ook als er na het verschijnen ervan nieuwe ontwikkelingen zijn rond een van de normen in kwestie.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de desbetreffende consultant, Jan Rietveld. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 015 2 690 376 of per e-mail jan.rietveld@nen.nl.

http://www.nen.nl

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.ß

 


AEC info bouwinformatie.

 

Dienstveiling

Glasbok - transport van glas

 

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2019 bouwweb