met bouwweb vind je meer!


 

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

A-energielabel voor gemeentehuis Woensdrecht

In het kader van de "Strategische Agenda West-Brabant 2008-2011" werkt de gemeente Woensdrecht aan een vergaand duurzaam energiebeleid. Een belangrijk onderdeel daarvan is de CO2-reductie en energiebesparing van gemeentelijk vastgoed. In dit kader is het bureau Advin gevraagd een energieprestatielabel te bepalen. Het gemeentehuis is beloond met het hoogst haalbare energieprestatielabel, namelijk het A-label.

20 nov 2010

Strategische Agenda West-Brabant 2008-2011
De colleges van burgemeester en wethouders van de 19 gemeenten in West-Brabant hebben op 27 juni 2007 de ‘Strategische Agenda West-Brabant 2008-2011’ vastgesteld. Het kernpunt van de "Strategische Agenda West-Brabant 2008-2011"; is dat ruimtelijke en duurzame ontwikkelingen in West-Brabant hand in hand gaan. De Gemeente Woensdrecht heeft als een van deze 19 gemeenten op 31 oktober 2007 vervolgens het opgestelde duurzame energiebeleid ondertekend.

Energieprestatielabel
Het leveren van een aandeel in de CO2-reductie, het besparen van energie en het invullen van een voorbeeldfunctie op het gebied van energiegebruik zijn doelstellingen die de gemeente Woensdrecht zich met de ondertekening gesteld heeft. Een maatregel die past binnen deze doelstellingen is het bepalen van een energieprestatielabel. Dit geeft informatie over de hoeveelheden energie die bij gestandaardiseerd gebruik van een bepaald gebouw nodig is. Het betreft gebouwgebonden energieverbruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling.

A-energielabel

Duurzaamheidbeleid
Ingenieursbureau Advin heeft opdracht gekregen voor het uitbrengen van het energieprestatielabel voor de daarvoor in aanmerking komende gemeentelijke gebouwen. Het betreft hier drie multifunctionele centra's, de gemeentewerkplaats, zwembad De Plantage in Hoogerheide, de Brede School in Hoogerheide en het Gemeentehuis in Hoogerheide. Totaal goed voor een bruto vloeroppervlakte van ongeveer 22.000 m2. Naast het gemeentehuis heeft ook de gemeentewerkplaats en MFC de Kloek het A-label ontvangen. De andere genoemde gebouwen worden momenteel nog onderzocht. De verwachting is dat eind dit jaar alle labels bekend zijn.
De resultaten van het energieprestatielabel zijn input zijn voor het duurzaamheidbeleid wat momenteel opgesteld wordt in de gemeente Woensdrecht.

Vervolg
Om zoveel mogelijk door Advin geadviseerde energiebesparende maatregelen uit te voeren en daarmee een bijdrage te leveren aan eerder geformuleerde doelstellingen, worden er momenteel energiebesparende maatregelen getroffen in de betreffende gebouwen. Hierbij worden werkzaamheden zo veel mogelijk gecombineerd met onderhoudsmaatregelen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten hiervoor een aanvullend bedrag beschikbaar te stellen.

http://www.advin.nl/

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

Dienstveiling

Glasbok - transport van glas

 

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2019 bouwweb