Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Gezamenlijk op de bres tegen dreigend verkeersinfarct Utrechtse binnenstad

Cargohopper Utrecht, het bedrijf achter de succesvolle binnenstaddistributie op zonne- energie, gaat een Bouw Logistiek Centrum openen. Cargohopper en bouwbedrijf Heijmans uit Rosmalen slaan hier de handen ineen en doet in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht. Gezamenlijk willen de beide bedrijven en de gemeente Utrecht het bouwverkeer door de Utrechtse binnenstad met minimaal 25 procent reduceren.

30 nov 2010

Volgens beide partijen kan dat door de aanvoer van alle deelladingen met bouwmateriaal af te vangen op een locatie buiten de stad en dan beter samengevoegd in ŽŽn keer direct naar de bouwplaats aan te voeren buiten de spitsuren. Op die manier kan het enorme aantal kleine leveranties op de bouwplaatsen zelf stevig worden gereduceerd. En daarmee het aantal vervoersbewegingen wat goed is voor de doorstroming, de verkeersveiligheid en ook duurzamer is. Deze problematiek is zeer urgent geworden in de binnenstad van Utrecht. Bij ongewijzigd beleid dreigt daar volgend jaar meer dan 60 procent van alle transportbewegingen bouw gerelateerd te zijn.

Cargohopper

Verkeersinfarct

Bouwbedrijf Heijmans ziet dit ook in en vreest door een verkeersinfarct rond het Utrechtse Stationsgebied problemen op de vele bouwlocaties. Daar is Heijmans momenteel zelf bezig met de nieuwbouw en renovatie van het Muziekpaleis Vredenburg. Die bouwactiviteiten vallen direct samen met nog een aantal grote werken in de directe omgeving, waaronder de herinrichting van het stationsgebied. In een wat later stadium komt daar nog de bouw van het nieuwe stadskantoor bij en het doortrekken van de Catharijnesingel bij. Dat maakt het gebied rond het Centraal Station en Hoog Catharijne voor de komend jaren tot ŽŽn grote bouwput.

Logistieke uitdaging

"En daarmee onze bouwlogistiek tot een enorme uitdaging. Alleen wij al verwachten de komende jaren dagelijks tientallen auto';s per dag aan bouwmateriaal", aldus projectdirecteur Frans Rombouts van Heijmans. "Kijk naar het al bestaande verkeer en de drukte rond het station met de tienduizenden fietsers en de vele honderden bussen die daar elkaar kruisen. En voeg daarbij nog eens het bouwverkeer van onze collega bouwbedrijven. Dan weet je dat het centrum dat volume aan goederen nooit kan verwerken als we dat op de klassieke manier blijven aanvoeren. Daar komt nog bij dat wij op de bouwplaats zelf helemaal geen ruimte hebben voor al die toeleveranciers. Ik kan daar maar twee trucks tegelijk kwijt, waarvan ŽŽn onder de kraan. Dat moet dus anders"

Buiten de stad

Dat "anders" komt uit de koker van Cargohopper, waarmee Heijmans contact zocht. Het moederbedrijf Hoek Transport van Cargohopper beschikt over een groot Distributiecentrum vlak bij de afrit Lage Weide aan de A2 Utrecht - Amsterdam Žn over een overslagpunt aan de rand van de milieuzone op circa 500 meter van de bouwplaats van Heijmans. Beide locaties zijn interessant voor de bouwer. Wat de beide partijen voor ogen staat is, dat leveranciers hun materialen niet op de bouwplaats zelf, maar zo veel mogelijk op het Distributiecentrum gaan afleveren. Daar wordt het hergegroepeerd tot steeds die hoeveelheid en samenstelling die de bouwers de volgende dag nodig hebben. Dat materiaal gaat dan in een aantal volle trekker/trailers op verkeersvriendelijke tijden naar de bouwplaats. Vaak zal dat vroeg in de avond na de spits zijn. Op die manier heeft het gewone verkeer veel minder hinder van het bouwtransport. Ook blijven trucks en fietsers zo het beste gescheiden wat goed is voor de verkeersveiligheid.

Het overslagpunt van Cargohopper is groot genoeg voor het opstellen van 15 trucks. Dat moet gebruikt gaan worden om trucks met tijdgevoelige leveranties al voor de spits tot vlak bij de bouwlocatie te krijgen. Op die manier kunnen ze op afroep onder de kraan gedirigeerd worden wat zowel het verkeer als de continu•teit van de bouw ten goede komt.

Kosten neutraal

Directeur Jacques van der Linden van Cargohopper weet zeker dat het plan een geheel nieuwe trend kan betekenen voor de bouwlogistiek in binnensteden."Wat ik moet aantonen, is dat deze aanpak niet meer hoeft te kosten dan tradioneel vervoer en dat iedereen er zijn voordeel mee kan doen. Als we dan ook nog kunnen aantonen dat het aantal voertuigbewegingen significant afneemt, komt er een moment dat het werken via een bouwlogistiek centrum een van de standaardvoorwaarden wordt in een nieuw af te geven bouwvergunning."

Volgens Van der Linden zijn de voordelen voor de leveranciers al aanzienlijk maar die voor de vervoerder nog het grootste. "Dat zit hem vooral in de tijdwinst en de betere flexibiliteit. Beide partijen kunnen nu direct met volle auto’s gaan rijden in plaats van elke dag een deellevering omdat de bouwer niet meer kan verwerken. De opslag en crossdock kosten liggen altijd lager dan extra rijden."

Beide partijen streven naar een reductie van 25 procent aan voertuigbewegingen maar verwachten eigenlijk nog betere cijfers. "Die 25 procent is een gemiddelde. Maar in het begin van de bouw heb je veel complete ladingen. Dat moet je just in time regelen waarbij het overslagterrein zijn waarde heeft", aldus Rombouts. "De toegevoegde waarde van ons DC is tijdens de afbouw. Dan krijg je heel veel auto's die steeds een kleine zending moeten lossen. Daar kan de reductie wel oplopen tot 50 procent. Dat zijn ook de partijen waarmee afspraken gemaakt worden. We laten dat monitoren en narekenen door Connekt," aldus Van der Linden die op die manier met deze pilot over voldoende cijfermateriaal hoopt te beschikken om ook met andere bouwers zaken te kunnen doen. Heijmans intussen, heeft het aanleveren op het DC opgenomen in haar transportplan en leverings-voorwaarden, en legt dit dwingend op aan zijn leveranciers. Die moeten dan met Cargohopper afspraken maken over het laatste deel van het transport."Dat zal even wennen zijn," menen beide directeuren. "Maar wij zijn er van overtuigd dat het niet duurder is dan op de klassieke manier. En het geeft een aanzienlijke tijd- en effici‘ntiewinst. Daarom denken wij dat alle partijen hier snel het voordeel van zullen inzien."

Het Bouw Logistiek Centrum gaat begin volgend jaar van start. Naar verwachting zal de opstelplaats het eerst in gebruik worden genomen. Het Bouw Logistiek Centrum is een open systeem en dus ook beschikbaar voor andere bouwbedrijven.

http://www.cargohopper.nl/
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl