met bouwweb vind je meer!


 

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Metacom Afvalverwerking en Containertransport klaar voor nieuwe wet Melden van Afvalstoffen 2011

Met ingang van 1 januari 2011 zijn de aanpassingen op het besluit Melden van Afvalstoffen in werking getreden. Daardoor verandert ook het meldsysteem van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Om per 1 februari 2011 de meldingen over januari correct volgens het besluit af te kunnen handelen, zijn er aanpassingen in de software nodig.

4 jan 2011

Die hebben onder meer betrekking op de afgiftemeldingen, de digitale begeleidingsbrief en de melding bij het LMA. De aanpassingen zijn niet alleen van belang voor gespecialiseerde afvalverwerkers, maar ook voor bouwbedrijven die vervuilde grond en bouwafval van bouwlocaties moeten afvoeren. VanMeijel heeft de module Afvalverwerking en Containertransport van het bedrijfsinformatiesysteem Metacom helemaal op de aanpassingen voorbereid. De module Metacom Afvalverwerking en Containertransport voldoet aan alle wettelijke wijzigingen rondom het melden van afvalstoffen, die met ingang van 1 januari 2011 van kracht zijn. De oplossing verwerkt nu ook de nieuwe afgiftemeldingen, die betrekking hebben op recyclebare producten en reststoffen. Dat gebeurt met behulp van Eural- of GN-codes. Daarnaast maakt de module gebruik van de nieuwe begeleidingsbrief, waarin een aantal rubrieken gewijzigd is. Ook kunnen repeterende vrachten tussen vaste locaties en vaste voertuigen eenvoudiger verwerkt worden met behulp van een begeleidingsbrief, die een week geldig is.

Afvalverwerking

Voor de maandelijkse rapportage van afvalstoffen wordt gerapporteerd welke afvalstoffen zijn ingezameld of verwerkt en welke afvalstoffen de afvalketen na bijvoorbeeld recycling verlaten hebben. De meldingen worden via de nieuwe XML-interface digitaal bij de meldkamer van het LMA gemeld. Ook de melding en registratie van meststoffen, compost en zuiveringsslib kan worden geregeld. Dankzij deze aanpassingen is Metacom helemaal klaar voor de invoering van het besluit Melden van Afvalstoffen, omdat de functionaliteit voor afvalverwerking standalone leverbaar is en in slechts enkele dagen ge•mplementeerd kan worden, biedt de module een ideale mogelijkheid om zonder al te grote investeringen snel op de veranderingen in te spelen en aan de nieuwe eisen te voldoen. De module Metacom Afvalverwerking en Containertransport biedt ook functies voor het wegen en registreren van afvalstoffen. Dankzij een koppeling met de weeginstrumenten van vrijwel alle bekende merken kunnen de ladinggegevens automatisch in een weegbon worden vastgelegd. Voor deze toepassing, die door het NMI is gecertificeerd voor het wegen voor handelsdoeleinden, kan gekozen worden uit diverse standaard afdrukformaten. De weegbon is voor afvalverwerkers en bouwbedrijven de basis voor bijvoorbeeld facturatie, managementrapportages, maar ook voor de maandelijkse meldingen van afvalstoffen en registraties voor andere regelingen en vergunningverlening. Het grote voordeel van Metacom Afvalverwerking en Containertransport is de integratie met de financieel-administratieve modules van Metacom. Daardoor is niet alleen altijd een actueel overzicht van de activiteiten en de resultaten beschikbaar, maar kunnen ook andere activiteiten als sloop, grondverzet en middelenverhuur met afvalverwerking en recycling ge•ntegreerd worden. De software beschikt daarnaast over functies voor het bijhouden van prijsafspraken, contracten, materieelplanning, grondstoffen en de registratie van containerverplaatsingen. Ook zijn verrekeningen tussen verschillende bedrijven en bedrijfsonderdelen gemakkelijk te boeken. De implementatie van de oplossing voor Afvalverwerking en Containertransport is een prima gelegenheid om kennis te maken met de uitgebreide functionaliteit van Metacom. Het ERP-systeem is van oorsprong ontwikkeld voor de bouw en werd in 2009 na de overname van Kennemerland software uitgebreid met een module Afvalverwerking en Containertransport. Met die uitbreiding speelde VanMeijel in op de afvalverwerking- en recyclingactiviteiten, die veel GWW-bedrijven naast hun bouwactiviteiten hebben. Ook biedt de module een oplossing voor de afvoer van vervuilde grond en bouwafval, waarmee steeds meer bouwbedrijven geconfronteerd worden.

http://www.vanmeijel.nl/

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.ß

 


AEC info bouwinformatie.

 

Dienstveiling

Glasbok - transport van glas

 

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2019 bouwweb