met bouwweb vind je meer!


 

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Meer reclame voor civiele sector hard nodig

Op de eerste dag van de InfraTech 2011 presenteerde Jelmer, de grootste aanbieder van multicompany traineeships in de civiele techniek, de resultaten van het onderzoek "de arbeidsmarkt in de civiele techniek&".

10 jan 2011

Aansluitend organiseerde Jelmer een paneldiscussie met een aantal professionals uit de sector. "Voor Jelmer is het belangrijk om te weten wat er speelt in de civiele branche&", licht Ester van Heuven, directeur van Jelmer, toe. "De vergrijzing is natuurlijk een "hot topic" in de civiele techniek, maar wat voor invloed heeft dit op de kansen voor jonge getalenteerde civiel ingenieurs? In het onderzoek hebben we professionals uit de gehele sector gevraagd naar hun mening over onder andere de ontwikkeling van het vakgebied, het profiel van de jonge ingenieur van de toekomst en de aansluiting tussen opleiding en praktijk."

De InfraTech bood een mooie kans om dieper in te gaan op de uitkomsten van het onderzoek. Van Heuven: "Het onderzoek is vooral bedoeld als aanzet tot verdere discussie. Wij willen de sector stimuleren om na te denken over de toekomst van het vakgebied civiele techniek, en organisaties idee‘n laten uitwisselen over de ontwikkeling van een nieuwe generatie projectmanagers en civiel technische specialisten. Bovendien vind ik het belangrijk dat Jelmer weet waar de markt behoefte aan heeft, zodat wij onze trainees op de juiste manier kunnen "klaarstomen"; voor een toekomst in de civiele techniek."

Bouwen aan talent

Onder leiding van Maurice van Rooijen van Rijkswaterstaat ontstond een levendige discussie tussen de panelleden: Jan Smit van Havenbedrijf Rotterdam, Pieter de Swart van gemeente Gouda, David Verspeek van Oranjewoud, Eric Hagemans van de Hogeschool Utrecht en Peter Mooij, trainee bij Jelmer. Ook het publiek kon reageren op de stellingen en werd nauw betrokken bij de discussie. Een van de onderwerpen die ter sprake kwamen was het imago van de civiele sector. De meeste panelleden waren het er over eens dat de sector wel meer ";glamour" kan gebruiken, en aantrekkelijker Žn zichtbaarder moet worden gemaakt voor scholieren op lager- en middelbaar onderwijs. Op die manier interesseer je meer jongeren voor techniek en de sector, wat de uiteindelijke instroom van civiel ingenieurs bevordert. De discussie ging vervolgens dieper in op het onderwijs. Er werd verdeeld gereageerd op de stelling "de opleidingen Civiele Techniek zijn niet meer wat ze geweest zijn". Er werd onder andere genoemd dat er duidelijk een verschuiving van puur inhoudelijke kennis naar een focus op managementvaardigheden is binnen de opleidingen. Maar dit is een positieve verandering, volgens een aantal panelleden, en past bij de huidige en toekomstige vraag naar meer projectmanagers. Uit het publiek klonken wat andere geluiden, namelijk dat techniek de basis moet blijven. Een bezoeker lichtte daarnaast toe dat we bij talentontwikkeling verder in de toekomst moeten kijken en dat het huidige onderwijssysteem daar niet goed op inspringt. De vergrijzing is een probleem waar een deel van het panel mee te maken heeft. Een van de voorbeelden die werden genoemd om te voorkomen dat kennis verloren gaat is het koppelen van senioren en junioren in organisaties.

Nog veel meer idee‘n, opmerkingen en discussiepunten passeerden de revue, en Jelmer kijkt dan ook terug op een geslaagde en leerzame bijeenkomst. De stellingen uit de paneldiscussie worden de gehele week op de beursvloer van de InfraTech aan de bezoekers voorgelegd. Via een iPad kunnen bezoekers hun reactie direct op Twitter plaatsen. Volg de reacties via www.twitter.com/jelmernl.

http://www.jelmer.nl/

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.ß

 


AEC info bouwinformatie.

 

Dienstveiling

Glasbok - transport van glas

 

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2019 bouwweb