met bouwweb vind je meer!


 

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

IntelligentVideo is specialistenwerk

Waar vroeger een beveiligingsbeambte voor een aantal monitoren werd geplaatst met als taak het geheel in de gaten te houden zien we meer en meer dat er geavanceerde softwaresystemen op de markt komen die zowel live als opgeslagen video beelden kunnen analyseren.

30 jan 2011

De reden dat de beveiligingsbeambte deze activiteit in veel gevallen niet meer vervult ligt in het feit dat het menselijk brein niet in staat is langdurig zoveel verschillende informatie te verwerken. Dus de oplossing is geboren, te weten software. Op basis van de beeldanalyse wordt dan een alarm gegenereerd. De vraag die door potenti‘le kopers regelmatig wordt gesteld is: "Is IntelligentVideo nu echt zo makkelijk als het door veel partijen wordt voorgesteld?" Helaas moeten we dan toch stellen dat dat niet zo is. Naast een grondige kennis van camera projectering, camera's, computers, netwerken en IntelligentVideo software moet de aanbiedende en installerende partij ook heel nadrukkelijk rekening houden met omgevingsfactoren en weersinvloeden. IntelligentVideo is beslist geen product dat zonder kennis en ervaring kan worden neergezet. Dat het ook een goed en effectief wapen kan vormen en tot de nodige kostenreductie kan leiden staat ook als een paal boven water, maar nogmaals kennis en het juiste product zijn absolute randvoorwaarden. Bavak voert al jaren het Lenel OnGuard IntelligentVideo pakket en heeft hier goede resultaten me weten te bereiken maar heeft ook in sommige situatie voor alternatieve oplossingen gekozen dan beveiliging middels camera's.

Lenel OnGuard IntelligentVideo mogelijkheden

Hier onder enkele voorbeelden van Lenel OnGuard IntelligentVideo mogelijkheden.

Analyse van stationaire objecten:
IVS-2Lenel Intelligent Video biedt de mogelijkheid om stationaire objecten te traceren. Een alarm kan worden gegenereerd indien een voertuig blijft staan op een weg of is geparkeerd in een plaats waar dat niet is toegestaan.
Voor onderzoeken kunnen deze mogelijkheden worden gebruikt als een object (een verdacht pakket) is achtergelaten voor een bepaalde periode of wanneer een waardevol object wordt verwijderd van zijn normale locatie.
Een specifiek filter draagt zorg dat in een dynamische omgeving een splitsing wordt gemaakt tussen objecten die onderdeel vormen van een groep mensen en een achtergelaten object.

Congestie:
IVS-3De Lenel software biedt de mogelijkheid een automatisch alarm te genereren indien in een gedefinieerd gebied te veel personen of voertuigen aanwezig zijn. Het toepassingsgebied is bijvoorbeeld in publieke ruimtes, parkeergarages of bijvoorbeeld het controleren van een rij mensen of voertuigen of de hoeveelheid verkeer op een weg.
De ‘User’ heeft de mogelijkheid om zelf een “Area of Interest” te bepalen. Alarmen worden enkel gegenereerd indien er een bepaalde actie zich voordoet in deze rechthoekige zone.
Het is mogelijk om zelf bepaalde zones te “Maskeren”, met andere woorden indien er bepaalde acties gebeuren in een dergelijke zone wordt dit genegeerd.

Object detectie:
IVS-4Lenel Intelligent Video biedt de mogelijkheid om voertuigen en personen te detecteren en onderscheid te maken tussen mensen en dieren in een te controleren gebied. Bovendien kunnen specifieke kenmerken worden toegevoegd zoals kleur en vorm en worden middels filters “verkeerde” objecten genegeerd. De achtergrond wordt automatisch geleerd waardoor veranderende weersomstandigheden bij een buiten situatie geen nadelige invloed hebben. Een antivibratie mechanisme draagt zorg dat vibraties ten gevolge van wind of andere oorzaken geen invloed hebben.

Intelligente beweging analyse:
ivs-5Lenel biedt Intelligent Motion Analysis voor personen, voertuigen en andere objecten. De software kan worden gebruikt indien een voertuig in de verkeerde richting rijdt, of stopt in het midden van een aangegeven gebied. Het kan bijvoorbeeld ook toegepast worden indien een persoon gebruik maakt van een uitgang die alleen als ingang gebruikt mag worden. Detectie van objecten die te snel bewegen middels “Object Moves too Fast” zoals personen die rennen door bijvoorbeeld een terminal van een vliegveld, een auto die te snel door een parkeergarage of over een weg rijdt. De functie “Object starts to Move” kan gebruikt worden om een alarm te genereren indien een te bewaken object begint te bewegen. “Intelligent Motion Analysis” kan ook gebruikt worden voor het bewaken van een gebied omdat het de mogelijkheid biedt te detecteren indien een persoon of object een grens overschrijdt. Lenel Intelligent Video gebruikt “Smart Motion Tractory analysis” om bewegingen van “verkeerde” objecten en bewegingen door regen, sneeuw, hagel en bewegende bomen te elimineren. Hierdoor wordt een hoge graad van betrouwbaarheid bereikt.

Camera gemanipuleerd:
IVS-8Lenel Intelligent Video genereert automatisch een alarm indien iemand of iets een camera bedekt, verplaatst of de camera ‘out-of-focus’ is. De software maakt gebruik van een mechanisme dat automatisch het niveau van de focus meet, hierdoor is dit ook bijzonder effectief indien de focus langzaam wijzigt.

Samenscholen:
Detectie van personen die te lang in een vooraf gedefinieerde zone verblijven. Toepassing zowel voor binnen als buiten situaties.

Tellen van personen:
IVS-9Systeem telt het aantal personen dat een bepaalde zone betreedt en verlaat. De operator kan gealarmeerd worden indien iemand een specifiek punt passeert. “People counting” kan ge•ntegreerd worden in een gebouw telsysteem om het aantal personen te tellen die het gebouw in- en uitgaan. De functie heeft een zeer geavanceerd mechanisme om dynamische lichtvlekken te onderscheiden van personen, waardoor het gebruikt kan worden bij glazen deuren. De applicatie integreert het telsysteem van meerdere toegangen. De applicatie analyseert de data en levert statistieken betreffende de mensenstroom. Omdat de applicatie ge•ntegreerd kan worden met het Lenel OnGuard toegangverleningsysteem, kan het systeem alarmen genereren indien een vooraf ingegeven aantal personen zijn gepasseerd.

3-D tellen personen:
IVS-10De 3-D tellen personen en anti-tailgating functie maakt gebruik van driedimensionale beelden om zeer accuraat het aantal personen te tellen die door een gebied bewegen. Hiervoor zijn twee camera’s noodzakelijk (in ontwikkeling).

Smart VMD:
Smart Video Motion detectie detecteert een verandering van het beeld. De software kan worden geconfigureerd om video opnames te starten of een alarm te genereren. Smart VMD heeft ingebouwde filters om cameratrillingen en gebieden met continue beeldveranderingen alsmede onderscheid te maken tussen echte bewegingen en regen, sneeuw, hagel of andere ruis activiteiten. Smart VMD maakt gebruik van een automatisch mechanisme dat de gevoeligheid meet, waardoor het gebruikt kan worden gedurende de schemering.

Object overschrijdt een bepaald gebied
Detecteert indien een object een virtuele regio overschrijdt.

IVS-11
Naast de mogelijkheid beeldanalyse uit te voeren op de live beelden is het ook mogelijk de beeldanalyse uit te voeren op opgeslagen beelden binnen Lenel OnGuard.

http://www.bavakbeveiligingsgroep.nl

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.ß

 


AEC info bouwinformatie.

 

Dienstveiling

Glasbok - transport van glas

 

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2019 bouwweb