met bouwweb vind je meer!


 

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Gemeente en corporaties maken prestatieafspraken

Door krachten te bundelen, kun je betere prestaties leveren. Zeker in tijden dat het minder gaat. Die gedachte zit achter de overeenkomst die de gemeente Alkmaar en zes woningcorporaties hebben getekend. In die overeenkomst zijn de prestatieafspraken vastgelegd die zij met elkaar hebben gemaakt over het afstemmen van het woningaanbod op de vraag, leefbaarheid en duurzaamheid.

9 mrt 2011

Het document beschrijft daarvan de hoofdlijnen. De komende maanden werken gemeente en corporaties de afspraken tot in detail uit.

De prestatieafspraken leggen de basis voor het Regionale Actie Programma, dat weer voortvloeit uit de provinciale woonvisie. Woningbouw is dan ook het eerste punt uit de prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties. Zij maken een realistisch woningbouwprogramma voor de korte en langere termijn. Dit is deels al in gang gezet door de projecten 'faseren en doseren' en 'plannen en programmeren'.

Toekomstige woningvraag
Ook laten de partijen periodiek onderzoek doen naar de bevolkings- en inkomensontwikkeling in de regio Alkmaar. Daarmee willen zij een beeld krijgen van de (toekomstige) woningvraag en kunnen de corporaties een afgestemde hoeveelheid woningen van de gewenste kwaliteit bouwen. In ieder nieuwbouwproject moeten betaalbare woningen komen. Namelijk minimaal het percentage dat partijen vastleggen bij de uitwerking van de overeenkomst. Dat percentage wordt gebaseerd op de opbouw van de bevolking en woningvoorraad, en de behoefte van woningzoekenden.

Alkmaar maakt prestatie-afspraken

Nieuw Alkmaars Peil
Op het gebied van leefbaarheid trekken gemeente en corporaties ook samen op volgens een nieuwe aanpak: Nieuw Alkmaars Peil (NAP). De basisgedachte achter het NAP is dat het - naast een adequate aanpak van de problemen van vandaag -belangrijk is om te kijken naar de lange(re) termijn. In veel wijken is in de afgelopen decennia veel ge•nvesteerd. De energie zal nu vooral moeten zitten in het voorkomen dat deze wijken in de toekomst weer stevig aangepakt moeten worden. Volgens een vaste systematiek worden wijkagenda's opgesteld. Deze agenda geeft helderheid over de speerpunten in de wijken/buurten.
Bewonersinitiatieven en participatie van bewoners(organisaties) zijn daarbij van wezenlijk belang.

Duurzaam Alkmaar
Duurzaamheid is het derde thema uit de overeenkomst. Gemeente Alkmaar en corporaties werken gezamenlijk aan een duurzaam Alkmaar en ontwikkelen een Alkmaarse klimaatagenda. In die agenda staan de ambities en aanpak op het gebied van energiebesparing, energieneutraal bouwen en het opwekken van duurzame energie.

Haalbaarheid
Alle partijen gaan zich hard maken voor de gemaakte afspraken. Hoe ver de corporaties daarin kunnen gaan, is echter sterk afhankelijk van de uitvoering van de kabinetsplannen. Daarin staat dat corporaties gaan meebetalen aan de huurtoeslag. Als dat doorgaat, betekent het dat corporaties veel minder kunnen investeren dan zij nu doen. Daardoor komt de haalbaarheid van veel initiatieven en projecten ernstig onder druk te staan.

http://www.alkmaar.nl/

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.ß

 


AEC info bouwinformatie.

 

Dienstveiling

Glasbok - transport van glas

 

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2019 bouwweb