met bouwweb vind je meer!


 

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Zorgbranche: nieuwe bouwregels kosten de sector 1 miljard euro

De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) geeft aan dat het Bouwbesluit 2012 voor de zorginstellingen grote financi‘le en organisatorische consequenties heeft. Volgens het ontwerpbesluit zou de zorgsector voor ongeveer 1 miljard euro moeten gaan investeren.

12 jun 2011

De VSI is van mening dat investeringen in sprinklersystemen de voorkeur verdienen. Sprinklerinstallaties maken namelijk veel bouwkundige investeringen overbodig en openen de weg naar een flexibeler gebruik van een gebouw.

BoZ schrijft aan de Tweede Kamer dat in het geschatte bedrag nog niet het omzetverlies door eventuele bouwwerkzaamheden, de hogere onderhoudskosten en de kosten voor periodieke vervanging zijn meenomen. De organisatie baseert zich op schattingen van het TNO-centrum Zorg en Bouw, dat de gevolgen van het voorgenomen kabinetsbesluit voor de zorgsector onderzocht.

Twijfels over effect van nieuwe eisen voor vluchtroutes
Minister Donner (Binnenlandse Zaken) wil met het Bouwbesluit de regelgeving terugdringen. Tegelijkertijd verzwaart hij echter diverse bouwkundige eisen, terwijl daarvoor volgens BoZ geen aanleiding is. Vooral de regels rondom vluchtroutes en subcompartimentering stuiten in de praktijk op grote bezwaren, zo houdt BoZ de Kamer voor. De voorgestelde eisen aan vluchtroutes vergen forse bouwkundige ingrepen, bijvoorbeeld omdat afzonderlijke gangen als afzonderlijke brandcompartimenten moeten worden aangemerkt.
'Het is zeer de vraag of deze maatregel bijdraagt aan de brandveiligheid', aldus Margot van der Starre, voorzitter van het directeurenoverleg BoZ. Zij verwijst naar de conclusie van TNO, waarin ernstig wordt getwijfeld aan het effect van de investeringen. Daar komt bij dat de nieuwe eisen de dagelijkse zorgverlening belemmeren en de ontwerpvrijheid bij nieuwbouw ernstig in de weg staan. De zwaardere eisen zouden moeten gelden voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Sprinkler

Re‘le kans op brand
Brand komt in de zorg geregeld voor. Alleen al in de afgelopen paar maanden vielen drie ernstige gevallen te noteren: Verzorgingshuis Ulft, 11 april 2011, ontruiming van 20 bewoners; Huize Padua in Boekel, 6 maart 2011, ontruiming van alle bewoners; psychiatrische instelling in Oegstgeest, 12 maart 2011, 3 dodelijke slachtoffers.

Alternatief voor compartimentering
De VSI betreurt dat met name ziekenhuizen vooral voor bouwkundige oplossingen kozen om te voldoen aan het Bouwbesluit. Dit leidde vaak tot dure fijnmazige bouwkundige compartimentering, terwijl sprinklers een dergelijke ingreep overbodig maken. Sprinklers werken alleen daar waar brand is en blussen in de meeste gevallen de brand. De schade blijft hierdoor beperkt en de continu•teit van de zorgverlening gewaarborgd. Sprinklerinstallaties alarmeren overigens ook direct de brandweer. Het grote voordeel van het systeem is dat in de nachtdienst, waar sprake is van minimale personeelsbezetting, met name minder-redzame pati‘nten gemakkelijk kunnen worden ge‘vacueerd. De kans is zelfs groot dat sprinklers zo’n evacuatie overbodig maken.

Voor meer informatie:
Verenigde SprinklerInstallateurs VSI

http://sprinkler.nl/

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.ß

 


AEC info bouwinformatie.

 

Dienstveiling

Glasbok - transport van glas

 

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2019 bouwweb