met bouwweb vind je meer!


 

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Project anticyclisch opleiden (aco) stopt per 4 maart 2012

Tot 15 november kunnen werkgevers in de bouw- en infrasector bedrijfsopleidingsplannen indienen bij de regionale steunpunten van het project Bouw Door, Leer Verder! Alleen de bedrijven die dat doen, kunnen nog gebruik maken van de door de sector betaalde scholingsmogelijkheden vanuit dit anticyclisch opleidingsproject (aco).

20 sep 2011

Op 4 maart 2012 eindigt definitief het anticyclisch opleidingsplan dat Bouwend Nederland, FNV Bouw en CNV Bouwnijverheid begin 2009 hebben opgezet. Zij hebben dit geĽnitieerd om bedrijven sterker uit de crisis te laten komen en om leerbanen te behouden voor leerlingen in de beroepsbegeleidende (bbl) opleidingen in de bouw en infra. Kenniscentrum Fundeon heeft, in samenwerking met de regionale opleidingsbedrijven, uitvoering gegeven aan dit project. In eerste instantie zou dit aco-project tot eind 2010 duren. Vanwege het langer duren van de crisis is het project verlengd.

Zo’n 540 bedrijven hebben zich inmiddels aangemeld voor dit project en een bedrijfsopleidingsplan opgesteld. Door met name het volgen van vakmodules hebben de bedrijven hun medewerkers breder inzetbaar kunnen maken. De bedrijven hebben hierdoor minder gebruik hoeven maken van externe specialisten en hun eigen werknemers meer aan het werk kunnen houden. Als tegenprestatie hebben deze bedrijven voor elke honderd scholingsdagen die zij hebben afgenomen, een leerbaan aangeboden aan een leerling. Hierdoor hebben bijna 1.700 leerlingen de kans gekregen om in de beroepspraktijk het vak te leren.

Bouw door, Leer verder !

Tot 15 november 2011 kunnen alle bedrijven die werken volgens de cao voor de Bouwnijverheid zich aanmelden voor Bouw Door, Leer Verder! De adviseur Personeelsontwikkeling van Fundeon stelt samen met de werkgever het bedrijfsopleidingsplan op. Alle scholing uit dit bedrijfsopleidingsplan wordt betaald vanuit de O&O-gelden die werkgevers en werknemers de afgelopen decennia samen hebben opgebracht. Tevens ontvangen deelnemende bedrijven een verletvergoeding voor de dagen dat de werknemers de praktijkgerichte scholing volgen. Meer informatie over de mogelijkheden uit dit project is te vinden op www.fundeon.nl/aco.

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.▀

 


AEC info bouwinformatie.

 

Dienstveiling

Glasbok - transport van glas

 

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2019 bouwweb