met bouwweb vind je meer!


 

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Onderzoek DHV: Meer tijd en geld nodig voor duurzame infrastructuur

Om de Nederlandse infrastructuur duurzamer te maken, moeten opdrachtgevers in de wegenbouw meer voorrang geven aan milieuvriendelijke maatregelen. Ze moeten er meer tijd en geld voor vrijmaken. Ook is het belangrijk dat er meer concrete doelstellingen komen in infrastructurele projecten. Er moet ruimte komen voor duurzame experimenten, die worden gedeeld met de gehele sector om de kennis en ervaring te verbreden.

28 sep 2011

Dat blijkt uit onderzoek van advies- en ingenieursbureau DHV. Het onderzoek omvatte 48 interviews onder projectmanagers, projectleiders en beleidsmedewerkers over 41 nationale en regionale weginfraprojecten. Daarnaast vonden zeven interviews plaats over de projectaanpak bij provincies. Raymond Schuurkes, strategisch adviseur bij DHV: "Uit ons onderzoek blijkt dat er voldoende duurzame ambities bestaan die de afgelopen tijd sterker zijn geworden. Men is er enthousiast over. Maar het is moeilijk om iets nieuws onderdeel te maken van een project. Het komt er even bij, terwijl tijd en geld bepalend zijn voor de gemiddelde projectmanager. Gelukkig komen er steeds meer impulsen en mogelijkheden. Het moment is aangebroken voor een doorbraak."

Onderzoek DHV: Meer tijd en geld nodig voor duurzame infrastructuur

Uit het onderzoek komt naar voren dat in 85 procent van de onderzochte projecten duurzaamheid een rol speelt. Er zijn ambities op bijvoorbeeld het gebied van een lager energieverbruik en een vermindering van de CO2-uitstoot, milieuvriendelijke materialen, een gezonde leefomgeving en aandacht voor de natuur. Maar deze ambities zijn voor projectleiders lastig in de praktijk te brengen, omdat het veelal ontbreekt aan concrete doelstellingen, prioriteit en middelen (mandaat, budget en tijd). Van de 48 ge‘nquteerden geeft 82 procent aan dat meer middelen nodig zijn om duurzaamheid naar een hoger plan te tillen. In de opdracht voor een infraproject moet duurzaamheid concreet in kengetallen of criteria worden vastgelegd, zodat ze ook meetbaar wordt. Veel ge•nterviewden geven nu aan duurzaamheid "vaag" en "abstract" te vinden. Ze zijn vaak onbekend met pilotprojecten en instrumenten om duurzaamheid meetbaar te maken, zoals het recent vrijgegeven DuboCalc. Dat is een rekeninstrument van Rijkswaterstaat om de milieueffecten van het materiaal- en energieverbruik bij infraprojecten te bepalen. Een deel van de respondenten verwacht dat de investeringen tussen de 15 procent en 20 procent zullen stijgen wegens een grotere nadruk op duurzaamheid. Daar staat tegenover dat de kosten tijdens de levensduur naar verwachting met eenzelfde percentage zullen dalen.

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.ß

 


AEC info bouwinformatie.

 

Dienstveiling

Glasbok - transport van glas

 

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2019 bouwweb