met bouwweb vind je meer!


 

U bent hier:  Home  >  Bouwlexicon  >  Artikelen

Orderportefeuille bouw stabiel

Conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van november 2011.
De orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw is in oktober gedaald naar 6,1 maanden. Zowel in de wegenbouw als in de grond- en waterbouw nam de werkvoorraad met drie tiende maand af. De daling van de orderportefeuille in de gww in september wordt hiermee voortgezet.

1 dec 2011

Dat blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van november 2011 van het Economisch Instituut voor de Bouw. De neergaande ontwikkeling toont overeenkomsten met een jaar geleden; ook toen nam de werkvoorraad na augustus op een vergelijkbare manier af.

B&U licht omhoog In de burgerlijke en utiliteitsbouw is, na vijf maanden van daling (augustus als vakantiemaand buiten beschouwing gelaten), de orderportefeuille met twee tiende maand toegenomen. De werkvoorraad steeg in zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw. De orderportefeuille in de b&u bedraagt 6,3 maanden.

Orderportefeuille bouw stabiel

Gelijk blijven

De afname van de werkvoorraad in de gww is gecompenseerd door de toename van de werkvoorraad in de b&u. De orderportefeuille in de gehele bouw is daardoor gelijk gebleven en bedraagt 6,2 maanden.

Ruim een van de drie bedrijven ondervindt hinder in onderhanden werk; gebrek aan orders is hier de belangrijkste oorzaak van. Het aandeel bedrijven dat verwacht dat hun personeelsbestand de komende tijd zal dalen is afgenomen: van bijna drie op de tien naar bijna twee op de tien. Ongeveer twee van de drie bedrijven verwachten dat hun productie gelijk blijft; meer dan acht van de tien bedrijven verwachten gelijkblijvende afzetprijzen.

De conjunctuurmeting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking. (bron: Bouwend Nederland)

http://www.bouwendnederland.nl/

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

Dienstveiling

Glasbok - transport van glas

 

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2019 bouwweb