Opinie met betrekking tot de bouw 

17 oktober 2006

Marcel van Duijn

| 17-10-2006 08:01 |


Opinieredacteur Marcel van Duijn (Cobouw) struint wekelijks de bouw af naar meningen en prangende kwesties. Uit die informatie filtert hij een stelling waarvan hij hoopt dat die stof voor discussie is.

Deze week is de stelling ...

Is de architect wel de aangewezen persoon om de regie en controle van het complete bouwkundige deel van het bouwproces te voeren?

Architect is volgens de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) de meest logische regisseur in het bouwproces.

Reacties

H.Oosterhof | 23-10-2006 16:22 |
Komt mij over als de slager die het eigen vlees keurt en daardoor ook het eigen falen wat betreft constructieberekeningen e.d. kan verhullen. Ik dacht dat we na al die instortingen inmiddels toch beter zouden moeten weten. Architecten hebben hun regierol ooit zelf laten versloffen. Laat een ander nu maar op hen letten!

Mr.ing. A. (Alex) De Maesschalck | 23-10-2006 16:21 |
Bezien vanuit versnipperde bouwproces en de versnipperde functies binnen dat bouwproces voor de bouw en U-bouw, kan het voordehand lijken en misschien begrijpelijk dat de BNA zich opstelt conform de stelling.

De architect als bezitter van het primaat van het ontwerp qua ruimtelijkheid en functionaliteit is het start en eindpunt voor alle andere betrokkenen in het ontwerpproces. Dit is echter niet zo voor het bouwproces, het uitvoeringsproces als zodanig. Op grond van de bijzondere positie zou je geneigd kunnen zijn het regisseurschap dan ook bij de architect plaatsen. Het gaat dan wel om een actieve keuze en daad die wel wat inhoud en past dat dan nog. Wanneer je analyseert wat dat regisseurschap dan moet inhouden zal blijken dat je steeds verder af komt te staan van dat regisseurschap van de architect.

Overigens, de architect heeft net als iedere deelnemer aan het proces reeds een eigen coordinatie en regiefunctie. Wat wil men dan nog meer? De gevolgen worden hieronder beschreven.Vooreerst dien je de totale procesketen te analyseren om die te begrijpen. De huidige totale procesketen zoals manifest in de bouw en U-bouw is DNR (RVOI; SR) en UAV gedreven en is versnipperd in functies, verantwoordelijkheden, aansprakekijkheden en bevoegdheden. Een vergelijkend onderzoek is nodig met andere bouwsectoren binnen de bouwindustrie en met andere contractvormen. Tegenhanger van een DNR/UAV gedreven procesketen is de procesketen binnen het Turnkey-contract. Zonder te diep hierop in te willen gaan, zal blijken dat niet alleen ter zake verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden en risco's de Turnkeyrelatie anders en veelomvattender is dan wat in de dagelijkse praktijk blijkt bij een DNR/UAV-relatie.

Ook zal blijken dat de totale procesketen navenant veel omvattender is. Er is geen goede reden om lichtere eisen te stellen aan regisseurschap bij een DNR/UAV relatie, dan die bij m.n. een Turnkey relatie. Indien wij nu zouden abstraheren van de financiële risicoaansprakelijkheden van het Turnkey contract - ter tegemoetkoming van de architect regisseur - maar de architect verder integraal de bij Turnkey behorende verantwoordelijkheden laat dragen en de geeigende processen laat uitvoeren en regisseren, dan zal hij falen. Daar is hij naar de aard van zijn werkzaamheden en functie in de bouwprocesketen niet voor toegerust. Noch qua organisatie, noch qua kennis, expertise en attitude.Het is te gemakkelijk te denken dat je het totale proces kunt regisseren en ook beheersen, als je abstraheert van niet alleen financiele risicoaansprakelijkheid, maar ook van technisch inhoudelijke, en managerial aansprakelijkheid voor het resultaat en de organisatie. Dat doen wij immers allemaal reeds in de versnipperde bouw en U-bouw.

De hardheidseis ontbreekt. De klant betaald er trouwens niet voor en vraagt er niet expliciet om. Wij gaan er allen van uit dat ieder , separaat en sequentieel voor zijn eigen ding verantwoordelijk is, mits wij de ander maar informeren. Zo is ook Projectmanagement ontaard in quasi Procesmanagement (zie mijn artikelen in de Cobouw van eind 2005, Project- of Procesmanagement) als een coördinator tussen partijen. Zo de procesketen benaderen laat leemtes t.o.v. bv. een procesbenadering equivalent aan dat voor Turnkey. Het gevolg is een Schipholbrand en een Bos en Lommer Plein affaire. De steeds meer besproken ontwikkelingen van 3D Design en Virtueel bouwen ( als meest procesintegrerend en kwaliteitsbevorderend en projecteconomisch systeem), Systems engineering (voor projectmanagementprocessen, projectdecompositie en -organisatie) en Procesintegratie zijn niet nieuw, maar in de bouw en U-bouw nog nauwelijks toegepast.

Met name de beroepsgroep der architecten verzet zich op nagenoeg elk daadwerkelijk keuzemoment tegen implementatie zelf, of tegen samenwerking met een expert ter zake. Zo diskwalificeert de beroepsgroep zich zelfs als eerste voor een regisseurrol.Neen, de architect is gezien de realiteit van zijn orientatie, kennis, organisatie, attitude en toegerustheid zeker niet de regisseur waar wij op wachten. Hij moet het ook niet willen want het past niet bij zijn core business. Uiteraard de uitzonderingen daargelaten. Die regisseursfunctie is overigens wel noodzaak, maar wie is dan het best geschikt om de kar te trekken. De bouwmanagementbureaus binnen een DNR/UAV wereld zijn het zeker ook niet. Deze zouden het behoren te zijn, maar voor de meeste gelden de facto grotendeels dezelfde bezwaren als voor de architect., maar het zou anders kunnen worden.

Een dilemma dus! De oplossing zit hem IN BEGINSEL (voorwaarde 1) in toepassing van zg innovatieve/integrerende contracten, 3D en virtueel bouwen, Systems Engineering en Procesintegratie (waar 3D eigenlijk toe dwingt ), om het met elkaar te beginnen te doen.

ECHT SAMENWERKEN DUS, maar dan wel onder echte leiding ( en geen vrijblijvende begeleiding) van een verantwoordelijke managingcontractor of managing team van ook "eenpitters" (voorwaarde 2) die wel over alle managerial & control kennis, functies en tools beschikken, of deze kunnen toevoegen. Er hangt wel een ander prijskaartje aan opdrachtgever. In de regisseursfunctie, de onafhankelijke controleur en meer toezicht en een hoofdconstructeur en nog veel meer dan al deze goedbedoelde, maar lapwerkvoorstellen, zoals de afgelopen maanden gedaan in de Cobouw, wordt dan voorzien. Hoeveel branden, instortingen, doden en ontruimingen nog te betreuren voordat de markt volwassen wordt.

Mr.ing. Alex De Maesschalck,
directeur van ADM Management Consultants,
bouw-, management- en juridisch adviseur.
E-mail: info@admadvies.nl

Meer info: ADM Bouwmanagement

bron: Cobouw

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2024

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl