Opinie met betrekking tot de bouw 

7 november 2006

Pianoo site
VNG werkt met gemeenten aan professionalisering

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft op een breed terrein invulling aan de afspraken die zij met de Regieraad Bouw heeft gemaakt in het begin dit jaar gesloten Vernieuwingsakkoord. Dit blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de inspanningen en resultaten. Kernactiviteit is het VNG-project 'Goed Besteed' dat burgemeesters, wethouders en raadsleden bewust moet maken van het belang van een professionele inkoop- en aanbestedings-organisatie. De Regieraad rekent erop dat - na deze fase van bewustwording - de gemeenten concrete stappen zullen zetten om hun inkooporganisaties daadwerkelijk te professionaliseren.

'Goed Besteed' draait momenteel op volle toeren. Het project wordt getrokken door acht ambassadeurs en er is een aparte projectorganisatie voor in het leven geroepen. Er zijn inmiddels in vrijwel alle provincies regionale bijeenkomsten voor gemeentebestuurders gehouden.

De reacties op de gepresenteerde boodschap zijn over het algemeen positief en ook een speciale checklist wordt goed ontvangen. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om PIANOo te presenteren. Bij dit kennisnetwerk kunnen overheidsopdrachtgevers terecht voor informatie en advies op het gebied van aanbesteden.

Ook is in oktober een begin gemaakt met het organiseren van zes bijeenkomsten voor gemeenteraadsleden, griffiers en leden van lokale rekenkamers. Deze ronde zal eind november zijn afgerond.

Ten behoeve van raadsleden is er een DVD gemaakt met inleidingen van Onno van Veldhuizen, landelijk ambassadeur van Goed Besteed, en Ralph Pans, voorzitter van de directieraad van de VNG. Ook lichten vertegenwoordigers van diverse gemeenten hun goede praktijkvoorbeelden toe. De DVD wordt breed verspreid voor vertoning op bijeenkomsten van raadsleden.

Verder wordt er een Voorbeeldengids samengesteld met een variëteit aan praktijkvoorbeelden uit de gemeenten. Deze gids wordt onder alle gemeenten verspreid. De goede voorbeelden zullen ook worden doorgeleid naar de website www.debouwetalage.nl.

Als introductie van de deelname van VNG aan het door de Regieraad Bouw gelanceerde Vernieuwingsoffensief Bouw, kregen alle gemeenten vóór de zomervakantie de Regieraad-brochure "Kiezen voor vernieuwen" toegestuurd. Tegelijkertijd ontvingen zij een USB-stick met daarop de sneltest "Het Nieuwe Bouwen" waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe vernieuwend de eigen organisatie is.

De VNG is vertegenwoordigd in de commissie van de Regieraad Bouw die bezig is een 'Leidraad Aanbesteden' te ontwikkelen. Met deze leidraad krijgen aanbestedende partijen in de bouw de beleidsinstrumenten aangereikt om binnen de wettelijke kaders de meest verstandige beslissingen te nemen.

Inmiddels is de VNG gestart met een landelijk onderzoek naar de stand van zaken rond het aanbestedingsbeleid in de Nederlandse gemeenten. Meer dan de helft van de gemeenten heeft de vragenlijst geretourneerd. Binnenkort worden een landelijk overzicht en zes deelrapporten per regio gepresenteerd.

Tot slot brengt de VNG een nieuwe versie uit van het boekje "Integriteit van bestuurders bij gemeenten, provincies en waterschappen". Hierin zijn de afspraken met de Regieraad over integriteitsbeleid verwerkt.

bron: Regieraad Bouw


Reactie: Mr.Ing. A.A. De Maesschalck (ADM management Consultants BV)
7-11-06

Dat de VNG volop bezig zou zijn met uitvoering van een programma in het kader van ook hun vernieuwingsovereenkomst met de Regieraad Bouw, is toe te juichen. Met een uitermate zwakke en openeinde Aanbestedingswet, waarbij ook de Memorie van Toelichting bij deze wet volstrekt geen beleidsrichting geeft, is het nu afwachten of de Aanbestedingsleidraad wel concrete keuzes maakt. Dit omdat de markt en zeker de aanbestedende decentrale overheden naar opvulling van de door de nieuwe wet en andere regelgeving gelaten leemtes zoeken en zich overal aan vast zullen klampen.

Politieke en beleidsmatige open deuren als integriteit, transparantie, proportionaliteit, (vaag geduide) samenwerking, etc. treffen wij reeds overal aan op de agenda's en elkaar reeds overlappende regelgeving en zo ook in de overeenkomst met de Regieraad Bouw. Maar concreet en duidelijk beleid, of inhoudelijke richtlijnen deste minder.

Decentrale overheden, worstelen met het professioneel inkoper- en opdrachtgeverschap en tegelijkertijd moeten zij ook nog zg. innovatief aanbesteden. De transactiekosten en het aantal juridische procedures nemen ook nog toe. Dan is de relevante vraag, wat wij mogen verwachten van zo'n leidraad. Een wederom veilige, risicomijdende leidraad over integriteit, transparantie en dergelijke, of een pro-actieve en concreet richtinggevende leidraad ter zake de inhoud van criteria zoals voor: mededingingbevordering, specifiek ook mkb-mededinging bevordering (o.a. combinatievorming bevorderende maatregelen; bij voorkeur soepele omzet en draagkrachteisen), proportionaliteitsmaten, toepassing van procesintegrerende, prestatieverhogende en faalkostenverlagende methodes en systemen voor de bouw

(M.n. 3D Design & Virtual Reality Systems, gekoppeld aan Bouw Informatie Modelling; Target Costing gekoppeld aan Bedrijfstijdverlengende Business Proces Re-engineering; Life Cycle Costing; etc.).

Mr.ing. Alex De Maesschalck,
directeur van ADM Management Consultants,
bouw-, management- en juridisch adviseur.
E-mail: info@admadvies.nl

Meer info: ADM Bouwmanagement

bron: VNG - PIANOo
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2024

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl