Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

30 januari 2006

Onderhoud en verkeersmanagement:
Samenwerking Verkeer en Waterstaat met Engelsen

Rijkswaterstaat gaat samenwerken met de Highways Agency in het Verenigd Koninkrijk. In aanwezigheid van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en de Britse staatssecretaris voor Wegen Ladyman heeft directeur-generaal Keijts van Rijkswaterstaat daarvoor vandaag een Memorandum of Agreement getekend met Chief Executive Archie Robertson van de Highways Agency.

In Nederland starten vier pilots om op intensieve manier kennis en ervaring op te doen op het gebied van onderhoud en verkeersmanagement. Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst heeft minister Peijs een gesprek gehad met haar Britse collega Darling. Tijdens dit gesprek hebben de ministers een eerste gedachtewisseling gehad over samenwerking op het gebied van beprijzen van het wegverkeer. Er werd informatie uitgewisseld over ontwikkelingen op het gebied van prijsbeleid en verkeers- en gedragseffecten, technologische ontwikkelingen en interoperabiliteit. De ministers hebben afgesproken elkaar te blijven informeren over deze ontwikkelingen.

Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK) kennen een vergelijkbare dichtheid en intensiteit van het wegennet. Maar er zijn grote verschillen in het inschakelen van de markt bij de uitvoering van de taken op het wegennet. Het VK kiest voor een sterke inschakeling van de markt, Nederland kent een meer geleidelijke inschakeling. Een ander verschil is de grotere inzet van Nederland op verkeersmanagement en betere benutting van infrastructuur - zoals spitsstroken. Beide landen willen nu van elkaars sterkte punten leren. De eerste veertig medewerkers van Rijkswaterstaat gaan van 6 tot 10 februari naar het VK, voor een “learning on the job”.

Naast de samenwerkingsovereenkomst met de Britten, sluit Rijkswaterstaat een partnering overeenkomst met Atkins en Grontmij. Dit zijn twee bedrijven die al intensief met Nederlandse en Britse overheidsorganisaties werken aan een vlotte en veilige doorstroming op de wegen. Met deze overeenkomst willen overheid en markt ook samen optrekken en investeren in effectieve en efficiënte manieren van werken.

In directe samenwerking met deze internationale partners starten er vier pilotprojecten. De pilots duren tussen de twee en vier jaar;

 • Pilot verkeersmanagement
  De verkeersmanagementcentrale De Wijde Blik in Noord-Holland zoekt naar een manier om te zorgen voor een betere doorstroming en meer reizigersinformatie. Daarnaast wil de centrale van Rijkswaterstaat nog adequater routes aanbieden;
 • Pilot weginspecteurs
  In het district Zwolle staat een klantgerichter rol voor de verkeersinspecteur centraal; het vinden van de balans tussen service verlenen aan de weggebruiker en efficiency;
 • Pilot netwerkgeoriënteerd inkopen
  In het district Zeeuwse Delta wordt gezocht naar een contractvorm voor onderhoud, waarbij rekening wordt gehouden met de capaciteit op de andere vaarwegen - op de vaarwegcorridor Krammersluizen-Hansweert;
 • Pilot asset-management
  In district Haaglanden gaat het om het asset-management en planmatig meerjarig onderhoud; de balans zoeken tussen kosteneffectief werken en wegen maximaal voor de gebruiker openstellen.

De opgedane kennis wordt gedeeld met alle medewerkers van beide organisaties en alle geïnteresseerde marktpartijen. Daarom worden vorderingen, ervaringen en resultaten op een open, interactieve en transparante wijze gedeeld via www.projectpim.nl.

Een wetenschappelijk consortium (TU Twente, TU Delft, Imperial College, Manchester Business School en Leuven) zorgt voor onafhankelijke monitoring en reflectie.
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl