Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

23 maart 2020

 

     
   
     

Op woensdag 15 juli verdedigt TU Delft-promovenda Martine van den Boomen haar proefschrift ‘Replacement optimisation for public infrastructure assets’.

Het promotieonderzoek betreft vervanging van publieke infrastructuur. Veel van deze infrastructuur veroudert en is aan renovatie of vervanging toe. Dat kost veel geld en capaciteit. Daarom is het belangrijk deze werkzaamheden op het juiste moment uit te voeren. Het is geen eenvoudige opgave om dat moment te bepalen.

Optimalisatiemodellen
De studie resulteert in zes optimalisatiemodellen voor besluitvorming onder onzekerheid die zijn toegepast op casestudies van publieke infrastructuurbeheerders. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de keuze van een optimalisatiemethode afhangt van het type vervangingsvraagstuk en de infrastructuur-gerelateerde context. Het toepassen van de traditionele netto contante waarde-methode leidt vaak tot een niet-optimaal vervangingsmoment, met onnodige kosten en soms onnodige risico’s tot gevolg. Een andere opmerkelijke conclusie is dat met name prijsstijgingen en prijsonzekerheid grote invloed kunnen hebben op het optimale vervangingsmoment. Dit komt doordat publieke infrastructuurbeheerders met lage discontovoeten werken.

De dissertatie is vanaf een paar weken na de promotiedatum in te zien in de TU Delft Repository.

  • Promotie ir. Martine van den Boomen: woensdag 15 juli 2020; 14:30 uur
  • Titel proefschrift: Replacement optimisation for public infrastructure assets
  • Promotores: Prof.dr. H.L.M. Bakker (CiTG) en Prof.dr. Z. Kapelan (CiTG)
  • Locatie: TU Delft | Aula Congrescentrum | Senaatzaal | Mekelweg 5 | 2628 CC Delft

NB: Deze promotie was eerder geagendeerd voor 25 maart, maar is verschoven naar juli i.v.m. de coronaproblematiek

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2024

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl