Ruimtegebruik
MRbanner.gifMore than you Expect
    Contact      
 

 

 

 

Zonder concept ... zand er over

Het realiseren van intensief en meervoudig ruimtegebruik om hoogwaardige stedelijke milieus te verkrijgen is een moeilijke opgave. Er worden zowel aan de ontwerpkant als aan de processen hoge eisen gesteld. Vooraf zullen er concepten bedacht moeten worden om een optimale setting te creeren voor het proces.

Zowel overheid als bedrijfsleven zullen moeten participeren om de ruimtelijke doelstellingen te halen (hoogwaardig leefmilieu, optimale bereikbaarheid, internationaal vestigingsmilieu).

Het samenwerken van overheid en bedrijfsleven zal geformaliseerd kunnen worden via PPS-constructies (Publiek Private Samenwerking) die leiden tot wederzijds voordeel.

Partijen zullen moeten inzien dat de aanbodzijde (de techniek) noodzakelijk is, maar niet voldoende is. Technici zullen moeten inzien dat het gaat om een integrale ruimtelijke ontwerpopgave en niet ALLEEN techniek.

Voor de bouw betekent deze ontwerpopgave het invullen van de vraag naar techniek. Als ontwerpers en technici elkaar goed aanvullen dan zal vraag en aanbod op elkaar aansluiten en leiden tot realisatie van maatschappelijke- en bedrijfsdoelstellingen.

Door vanuit een concept de ruimtelijke mogelijkheden te benutten is men er in Kansas City in geslaagd een 'win-win' situatie te creeren met voordelen voor zowel de publieke als private partijen.

 

 

 

 

MontrealMinneapolisKansas CityWashingtonBoston

UndergroundMontreal CityCatherineShoppingMontreal MetroUndergroundMontreal CityCatherineUndergroundMontreal CityMontreal CityCatherine

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________

redactie WMR
(e) redactie@bouwweb.nl

copyright © 1995-2019 bouwweb