Ruimtegebruik
MRbanner.gifMore than you Expect
    Contact      
 

 

 

 

    Rol van de overheid

In Nederland speelt de overheid een belangrijke rol bij het beleid in de steden en de ruimtelijke ordening. In Noord-Amerika komen ideeen en initiatieven vaak van de marktpartijen zonder een noemenswaardige beleidsmatige aansturing door de overheid.

De rol van de overheid wordt in Amerika vaak pragmatisch ingevuld. De spelregels zijn duidelijk en de overheid toets de plannen aan doorzichtige esthetisch en bouwnormen.

De zorg voor de overheid is gericht op de aansluiting van de plannen op elkaar en op het bestaande. Bereikbaarheid is een belangrijk criterium. De overheid ziet zich soms gesteund door banken die bereikbaarheid en aansluiting op bestaande voorzieningen als eis voor financiering van de nieuwe plannen, zoals bij de Underground City in Montreal en het bovengrondse SkyWay-systeem in Minneapolis).

Plankwaliteit is in Amerika veel minder een criterium van de overheid dan bij ons, maar de marktpartijen zijn om economische redenen geinteresseerd in een hoog kwaliteitsniveau. De regelgeving is in Amerika dan ook minder ontwikkeld dan bij ons.

    Financiering

De projecten zijn vaak door marktpartijen zelf gefinancierd. Met eigen vermogen of met behulp van participatiemaatschappijen.
Subtropolis is gefinancierd door de schatrijke gebroeders Hunt. Lamar is bekend door het opzetten van een pr-tennis competitie en zijn broertje probeerde de zilvermarkt te manipuleren. In Boston werd het park en de parkeergarage onder het Post Office Square gefinancierd door het uitgeven van van aandelen aan onroerendgoed eigenaren in de omgeving.
Hoofdinfrastructuur, zoals de Central Artery in Boston, wordt meestal wel door de overheid gefinancierd (federale overheid).

    Slagvaardig en onvoorspelbaar

De amerikaanse aanpak levert veel slagvaardigheid op. Het aantal overlegpartners is immers gering en de wederzijdse voordelen zijn duidelijk. De stad wordt op deze wijze continue vernieuwd. Maar het kwaliteitsrisico is ook groter. Levert een project niet het beoogde resultaat dan is afbraak vaak het directe gevolg. Als de financiering niet direct te regelen is blijft de stad zitten met een braakliggend terein dat wacht op een 'business-opportunity'.

Het primaat van de marktpartijen brengt een zekere onvoorspelbaarheid met zich in de inrichting en de ontwikkeling van de stad, omdat strategische keuzen onbewust en niet samenhangend worden gemaakt.

 

 

 

 

MontrealMinneapolisKansas CityWashingtonBoston

UndergroundMontreal CityCatherineShoppingMontreal MetroUndergroundMontreal CityCatherineUndergroundMontreal CityMontreal CityCatherine

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________

redactie WMR
(e) redactie@bouwweb.nl

copyright © 1995-2019 bouwweb